Strona z często zadawanymi pytaniami

Najczęściej zadawane pytania dotyczące licencji na oprogramowanie pre-owned:

Czy używane licencje na oprogramowanie są legalne?

Tak, wiele standardowych licencji na oprogramowanie przewiduje, że po uiszczeniu jednej opłaty oprogramowanie może być używane wieczyście. W sprawie C-128/11 Europejski Trybunał Sprawiedliwości – najwyższy sąd w UE – orzekł, że takie licencje prowadzą do „sprzedaży” oprogramowania. Oznacza to, że licencje te mogą być sprzedawane stronom trzecim: używane licencje są zatem legalne. Licencja wieczysta na oprogramowanie wydana za jedną cenę może być zatem odsprzedawana niezależnie od warunków, jakie wskazuje sama licencja. Dlatego nasze transfery używanych licencji OLP są w pełni zgodne z przepisami europejskimi.
Polityka zakupowa Softtrader jest ściśle zgodna z wytycznymi i warunkami zatwierdzonymi przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z dnia 3 lipca 2012 r. C-128/11. Firma Softtrader zapewnia, że dostarczone licencje mogą być wykorzystane do oprogramowania, którego dotyczą.

Jakie są warunki dotyczące używanych licencji?

Aby kwalifikować się do sprzedaży, licencja musi spełniać następujące warunki:
1. Oryginalna Licencja na Oprogramowanie została wprowadzona na rynek jednego z krajów Unii Europejskiej za zgodą posiadacza prawa do oprogramowania,
2. Licencja na oprogramowanie została nabyta na czas nieokreślony,
3. Korzystanie z Licencji na oprogramowanie nie wiąże się z żadnymi innymi opłatami.
4. Licencja na oprogramowanie w czasie dostawy nie jest używana,
5. Licencja na oprogramowanie nie jest podzielona ani niekompletna.
Softtrader spełnia wszystkie wymagania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i naszych odsprzedawców, a użytkownicy końcowi są również ubezpieczeni w Softtrader od wszelkich roszczeń odszkodowawczych ze strony osoby uprawnionej.

Jakie są prawne aspekty przenoszenia licencji?

Softtrader sprzedaje prawa licencyjne do standardowego oprogramowania odpowiednich pakietów oprogramowania wymienionych w wycenie. Dostawa odbywa się cyfrowo, a zakres prawa licencyjnego jest oparty na przepisach prawa autorskiego i prawnie wiążących warunkach licencyjnych właściciela praw autorskich.
Po cyfrowym podpisaniu naszej wyceny otrzymasz potwierdzenie zamówienia od firmy Softtrader. Po dostarczeniu licencji OLP otrzymasz dokument licencyjny zawierający wszystkie dane. W przypadku kontroli dowodem w własności jest dokument licencyjny i faktura. Stanowi to dla firmy Microsoft dowód posiadania (ważnej) licencji.

Czy używane licencje mogą przejść audyt (SAM) firmy Microsoft?

Tak, nasza polityka zakupowa jest stworzona z myślą o zgodności z wytycznymi i warunkami zatwierdzonymi przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 3 lipca 2012 r. C-128/11. Softtrader zapewnia, że dostarczone licencje mogą być wykorzystywane do oprogramowania, którego dotyczą.

Czy licencje muszą być zarejestrowane w firmie Microsoft?

Nie, korzystanie z licencji dostarczonych przez Softtrader nie wymaga ich rejestracji u producenta. Rejestracja u producenta nie jest technicznie konieczna ani obowiązkowa. W rzeczywistości używanych licencji nie można znaleźć w systemie Microsoft (VLSC), ponieważ są to licencje używane ponownie. Zgodność z prawem (wystarczająca liczba dostępnych licencji) nie wymaga rejestracji tych licencji w systemie Microsoft i nie wymaga autoryzacji ani weryfikacji ze strony producenta oprogramowania.

W jakim języku dostarczane jest oprogramowanie?

Oprogramowanie może być dostarczone w dowolnym języku dostępnym w firmie Microsoft.

Czy Softtrader zapewnia oprócz licencji także media?

Wszystkie odpowiednie klucze aktywacyjne są zawarte w dokumencie licencyjnym. Jeśli w Twojej subskrypcji VLSC nie ma dostępnych programów do pobrania, dostarczymy Ci oprogramowanie za dodatkowe 29 EUR.

Co z aktualizacjami i utrzymaniem?

Firma Microsoft nie może rozróżniać oprogramowania standardowego i używanego, dlatego obie wersje oprogramowania są traktowane przez Microsoft dokładnie tak samo, jak nowe oprogramowanie. Produkt, który ma prawo do aktualizacji, zachowuje to prawo, nawet jeśli oprogramowanie zostanie przekazane nowemu właścicielowi.

Jak przebiega proces licencjonowania?

Po cyfrowym podpisaniu naszej oferty otrzymasz potwierdzenie zamówienia i fakturę. Służą one, jako dowód dla firmy Microsoft, że masz (ważną) licencję.

Czy orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma inne zalety?

Decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma także pozytywny wpływ na organizacje kupujące nowe licencje na oprogramowanie. Licencje te można teraz uwzględnić w bilansie, ponieważ mają one wartość rezydualną. Dawniej koszty tych licencji musiały być od razu amortyzowane, jako koszty bezpośrednie. W związku z tym orzeczenie to, niezamierzenie przynosi także korzyść podatkową.