Microsoft Tenant

Microsoft Tenant

W dzisiejszych czasach ważne jest, aby firmy korzystały z najnowszych technologii w celu wydajniejszej pracy. Korzystając z usług chmurowych Microsoft, użytkownicy będą mieli do czynienia z "dzierżawcą". 

Czym jest tenant?

Tenant Microsoftu to usługa online Microsoftu, która może być postrzegana jako kontener, w którym przechowywane są wszystkie usługi online Microsoftu. Daje to firmom i organizacjom dostęp do różnych usług opartych na chmurze. Gdy firma lub organizacja korzysta z usługi w chmurze, na przykład Office 365, rezerwowana jest przestrzeń w Windows Azure Datacenter. Przestrzeń ta jest również znana jako "dzierżawca" i tutaj udostępniane są usługi online. Jest to środowisko zaprojektowane w celu uproszczenia zarządzania użytkownikami, urządzeniami i usługami. Zarządzanie może odbywać się za pośrednictwem usługi Windows Azure Active Directory (WAAD). Możliwe jest również połączenie z prywatną Active Directory (własna lokalizacja) poprzez Active Directory Federation Services (ADFS).

Microsoft Tenant umożliwia firmom lub organizacjom zarządzanie i zabezpieczanie infrastruktury IT z centralnej lokalizacji. Tenant jest dostępny zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Zapewnia to szereg korzyści, takich jak zwiększona kontrola, wydajność i bezpieczeństwo. Pozwala to firmom zwiększyć produktywność i obniżyć koszty.

Jak wygląda tenant?

Tenant składa się z szeregu kluczowych komponentów, w tym

  1. Aplikacje i usługi
  2. Konta użytkowników i hasła
  3. Narzędzia i możliwości zarządzania
  4. Własna nazwa domeny

Razem te komponenty tworzą potężną platformę, która pozwala firmom bezpiecznie i efektywnie pracować w chmurze. Firmy mogą tworzyć konta użytkowników dla wszystkich pracowników aktywnych w firmie, a kontami tymi można zarządzać z centralnej lokalizacji. Microsoft Tenant zapewnia ponadto dostęp do różnego rodzaju aplikacji i usług opartych na chmurze. Niektóre przykłady obejmują: Office 365, SharePoint i Microsoft Teams. Aplikacje te mogą być wykorzystywane do współpracy, komunikacji lub udostępniania informacji w firmie. Potężne narzędzia i możliwości zarządzania oferowane przez Microsoft Tenant pozwalają firmom zarządzać i zabezpieczać swoją infrastrukturę IT za pomocą narzędzi: zarządzania tożsamością i dostępem, zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania zgodnością.

Sam tenant składa się z samodzielnie wybranej nazwy domeny. Po niej następuje "onmicrosoft.com" w pasku adresu. Dzierżawa może wyglądać następująco:

"nazwafirmy.onmicrosoft.com".

Nazwę domeny można powiązać z dzierżawcą dopiero po pomyślnym aktywowaniu dzierżawcy.   W takim przypadku powyższy przykład (nazwafirmy.onmicrosoft.com) można zmienić na coś innego, na przykład nazwafirmy.co.uk. Gdy użytkownicy zostaną dodani do usługi online, otrzymają podobny adres e-mail. Na przykład, zamiast gebruikersnaam@bedrijfsnaam.onmicrosoft.com, zostanie on zmieniony na gebruikersnaam@bedrijfsnaam.com. Co więcej, możliwe jest również dołączenie wielu domen do dzierżawcy. Firmy lub organizacje muszą wziąć pod uwagę, czy żądana nazwa domeny jest dostępna podczas konfigurowania nazwy domeny. Gdy żądana nazwa domeny jest już w użyciu, firma lub organizacja musi wymyślić inną nazwę.

Zalety korzystania z dzierżawy

Standardowe konto Microsoft jest przeznaczone dla użytkowników indywidualnych i za jego pomocą użytkownicy mogą uzyskać dostęp do usług osobistych, takich jak Outlook i OneDrive. Natomiast Microsoft Tenant zapewnia dostęp do zaawansowanych usług w chmurze dla firm i organizacji. Mianowicie, firmy korzystają z SharePoint i Microsoft Teams. Ponadto, jak wspomniano wcześniej, tenant oferuje firmom i organizacjom większą kontrolę i bezpieczeństwo niż standardowe konto Microsoft. Umożliwia firmom ustawianie i egzekwowanie własnych zasad bezpieczeństwa. W rezultacie są one lepiej chronione przed cyberatakami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Microsoft Tenant to potężne narzędzie dla firm i organizacji, które chcą wprowadzić zmiany w swojej infrastrukturze IT, modernizując ją i zwiększając jej bezpieczeństwo. Poniżej wymieniono korzyści płynące z Microsoft Tenant:

Scentralizowane zarządzanie użytkownikami i urządzeniami

Korzystanie z Microsoft Tenant pozwala administratorom zarządzać wszystkimi użytkownikami i urządzeniami za pośrednictwem scentralizowanego panelu, zapewniając widoczność. Platforma oferuje również możliwość grupowania użytkowników i urządzeń w oparciu o określone kryteria. Na przykład dział, funkcja lub lokalizacja. Upraszcza to proces stosowania określonych zasad i środków bezpieczeństwa do różnych grup użytkowników lub urządzeń.

Skalowalność i elastyczność

Microsoft Tenant zapewnia dużą skalowalność i elastyczność, ponieważ platforma została zaprojektowana tak, aby rosnąć i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb firmy. Na przykład, gdy dodawani są użytkownicy, koszty są automatycznie dostosowywane, więc firmy płacą tylko za to, czego potrzebują. Microsoft Tenant oferuje również możliwość dodawania nowych aplikacji i usług do platformy. Firmy mogą rozbudowywać swoją infrastrukturę IT bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.

Zwiększone bezpieczeństwo i zgodność

Jak wspomniano wcześniej, Microsoft Tenant oferuje również wiele zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa i zgodności. Przykłady tych funkcji obejmują uwierzytelnianie wieloskładnikowe, zaawansowane kontrole bezpieczeństwa i szyfrowanie danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ cyberprzestępczość staje się coraz bardziej wyrafinowana. Korzystając z Microsoft Tenant, firmy mogą mieć pewność, że ich dane są bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Konfiguracja i korzystanie z Microsoft Tenant

Aby korzystać z Microsoft Tenant, wymagana jest subskrypcja Microsoft 365. Microsoft oferuje różne subskrypcje w zależności od potrzeb użytkownika. Po wybraniu subskrypcji można rozpocząć konfigurację Microsoft Tenant.

Konfiguracja i personalizacja dzierżawy

Po zakupie subskrypcji można skonfigurować Microsoft Tenant. Konfiguracja Microsoft Tenant jest bardzo prosta i może być w pełni spersonalizowana. Ogólny wygląd i sposób działania można dostosować w oparciu o tożsamość korporacyjną firmy. Można na przykład dodać logo do Tenanta, dzięki czemu będzie on natychmiast rozpoznawalny dla pracowników. Ponadto można zmienić kolory środowiska i skonfigurować określone ustawienia, aby odpowiadały potrzebom firmy lub organizacji.

Dodawanie użytkowników i licencji

Podczas konfigurowania Microsoft Tenant można również dodawać nowych użytkowników i przypisywać im odpowiednie licencje. Zapewnia to, że każdy ma dostęp do odpowiednich usług. Na przykład administratorzy mogą określić, którzy użytkownicy mają dostęp do SharePoint, a którzy tylko do określonych funkcji, takich jak poczta e-mail lub funkcje kalendarza. Mogą również określić, które licencje są potrzebne do wdrożenia określonych funkcji w firmie lub organizacji. Dodawanie użytkowników lub przypisywanie licencji można łatwo wykonać za pośrednictwem centrum zarządzania Microsoft 365.