Inne oprogramowanie

Poniżej znajdują się artykuły na temat oprogramowania związanego z Microsoft Software, ale nie produkowanego ani sprzedawanego przez Microsoft.