Citrix remote praca

Citrix

Czym jest Citrix?

Citrix to firma programistyczna założona w 1989 roku przez Eda Iacobucciego. Ta międzynarodowa firma znana jest z opracowywania i dostarczania rozwiązań sieciowych, wirtualizacji i przetwarzania w chmurze. Firma odegrała znaczącą rolę w tworzeniu i ulepszaniu infrastruktury IT, umożliwiając zdalny dostęp i scentralizowane zarządzanie aplikacjami i komputerami stacjonarnymi.

Produkt Citrix, XenApp, umożliwia użytkownikom dostęp i korzystanie z aplikacji na zdalnych serwerach. Wśród produktów i usług oferowanych przez Citrix znajdują się XenDesktop, XenMobile i NetScaler. Citrix jest firmą o ugruntowanej pozycji w sektorze technologicznym dzięki ciągłemu ulepszaniu swoich produktów.

Produkty Citrix

 1. Citrix Workspace
 2. Citrix Virtual Apps and Desktops (dawniej XenApp i XenDesktop)
 3. Citrix ADC (dawniej NetScaler)
 4. Citrix Hypervisor (dawniej XenServer)
 5. Citrix Endpoint Management (dawniej XenMobile)
 6. Citrix Content Collaboration (dawniej ShareFile)
 7. Citrix Secure Web Gateway
 8. Citrix SD-WAN (dawniej NetScaler SD-WAN)
 9. Citrix Application Delivery Management (dawniej NetScaler MAS)
 10. Citrix Analytics for Security
 11. Inteligentne zarządzanie ruchem Citrix
 12. Citrix Virtual Apps and Desktops Standard dla platformy Azure
 13. Bezpieczna przeglądarka Citrix
 14. Citrix Virtual Apps Essentials
 15. Zarządzane pulpity Citrix
 16. Citrix Virtual Desktops Essentials dla platformy Azure
 17. Citrix ADC Essentials
 18. Citrix Gateway

Należy pamiętać, że Citrix zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany marki swoich usług i produktów, co może następnie prowadzić do zmian w nazewnictwie produktów.

Czym jest Citrix Workspace?

Citrix Workspace to platforma cyfrowej przestrzeni roboczej, która zapewnia użytkownikom bezpieczny dostęp do zwirtualizowanych aplikacji, pulpitów, plików i narzędzi do współpracy. Niektóre z kluczowych funkcji Citrix Workspace obejmują wirtualizację pulpitu, dostęp do wielu urządzeń i dostęp do aplikacji. Zobacz poniżej. 

Jakie są główne funkcje Citrix Workspace?

Citrix Workspace to platforma, dzięki której użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich aplikacji i plików niezależnie od ich lokalizacji lub urządzenia. Ponadto użytkownicy Citrix Workspace mogą uzyskać dostęp do aplikacji SaaS (Software as a Service), takich jak na przykład Microsoft 365, Google Workspace lub Salesforce. Integracja Citrix Workspace z narzędziami produktywnymi Microsoft, takimi jak Microsoft Teams, ułatwia płynną komunikację i pracę zespołową. Dzięki funkcji Multi-Device Access w Citrix Workspace użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do aplikacji zwirtualizowanych i SaaS za pośrednictwem dowolnego urządzenia i z dowolnej lokalizacji. Citrix Workspace nie należy mylić z Citrix Workspace App. Różnica między nimi została przedstawiona w następnej sekcji.

Jaka jest różnica między Citrix Workspace i Citrix Workspace App?

Citrix Workspace i Citrix Workspace App są częścią ekosystemu Citrix, ale różnią się od siebie. Zasadniczo Citrix Workspace to cyfrowa platforma przestrzeni roboczej, podczas gdy Citrix Workspace App to aplikacja po stronie klienta, która uzyskuje dostęp do Citrix Workspace i współdziała z nim. Aplikacja Workspace zapewnia płynną pracę użytkownika ze zwirtualizowanymi aplikacjami i pulpitami. Z kolei Citrix Workspace to platforma umożliwiająca użytkownikom dostęp do zwirtualizowanych desktopów i aplikacji, aplikacji mobilnych i aplikacji SaaS. Co więcej, Citrix Workspace dobrze integruje się z innymi narzędziami do współpracy i produktywności, takimi jak Microsoft 365, Teams itp. Użytkownicy mogą również udostępniać pliki lub synchronizować współpracę za pomocą funkcji Citrix Content Collaboration (wcześniej nazywanej ShareFile). 

Z kolei Citrix Workspace App to swego rodzaju mechanizm dostarczania zwirtualizowanych desktopów i aplikacji. Aplikacja pozwala im działać na urządzeniu użytkownika, a jednocześnie są one centralnie zarządzane przez infrastrukturę Citrix. Citrix Workspace App obsługuje również technologię HDX, która poprawia wydajność zwirtualizowanych aplikacji. Kolejnym dowodem na dobrą integrację Citrix jest kompatybilność Citrix Workspace App z wieloma systemami operacyjnymi, takimi jak Windows, macOS, iOS, Android, Linux itp.

Dlaczego ludzie korzystają z Citrix?

Citrix oferuje liczne i elastyczne rozwiązania dla przedsiębiorstw, co jest jednym z głównych powodów jego popularności. Jako pierwsza firma, która ułatwiła korzystanie ze zdalnych pulpitów, Citrix nadal umożliwia zdalny dostęp firmom na całym świecie. Korzystając z Citrix, firmy mogą również centralnie zarządzać swoimi aplikacjami i pulpitami, co również przyczynia się do uproszczenia zarządzania i konserwacji IT. Hostując komputery stacjonarne i aplikacje na serwerach, Citrix może zwiększyć ich szybkość reakcji i wydajność. Dodatkowo, produkty Citrix są kompatybilne z różnymi systemami operacyjnymi, dzięki czemu dobrze sprawdzają się w firmach o zróżnicowanych środowiskach IT. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Citrix oferuje funkcje takie jak szyfrowanie, bezpieczne połączenia i zarządzanie dostępem, co z kolei przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa poufnych informacji. Ze względu na centralizację aplikacji i pulpitu, firmy mogą obniżyć wydatki na oprogramowanie, ponieważ nie jest wymagany dodatkowy sprzęt, licencje ani zarządzanie IT. Jak wspomniano powyżej, Citrix oferuje również szeroką gamę produktów, które mają na celu dopasowanie i dostosowanie do wymagań oprogramowania różnych organizacji. Rozwiązania te wykraczają poza wirtualizację, ponieważ Citrix oferuje również usługi w chmurze, narzędzia bezpieczeństwa i rozwiązania sieciowe. Wreszcie, Citrix jest również przystosowany do szybko rozwijających się organizacji, ponieważ z łatwością spełnia zwiększone wymagania użytkowników

Współpraca między licencjami Microsoft i Citrix

Microsoft i Citrix współpracują już od wielu lat. Partnerstwo opiera się na integracji Citrix z produktami i licencjami Microsoft. Na przykład Windows Virtual Desktop (WVD) to usługa, która umożliwia organizacjom zarządzanie zwirtualizowanymi aplikacjami i pulpitami Windows. Citrix rozszerza możliwości WVD poprzez integrację Citrix Virtual Apps and Desktops. Co więcej, Citrix zaprojektował swoje rozwiązania tak, aby efektywnie współpracowały z platformą chmurową Azure używaną przez Microsoft. Inną ważną integracją Citrix jest integracja z Microsoft Teams, która umożliwia użytkownikom dostęp do Teams, wśród innych aplikacji Office, za pośrednictwem Citrix Workspace. Jeśli chodzi o skalowalność, Citrix oferuje funkcję Single Sign-On, która umożliwia użytkownikom jednokrotne logowanie się do zwirtualizowanego środowiska Microsoft bez konieczności ponownego uwierzytelniania za każdym razem.