SAM-software-asset-management

Software Asset Management (SAM)

Software Asset Management to działalność biznesowa, która koncentruje się na mapowaniu i optymalizacji infrastruktury oprogramowania i procesów organizacji. Optymalizując takie aspekty jak zakup, użytkowanie, konserwacja, kontrola i sprzedaż oprogramowania, organizacje mogą dążyć do skutecznego zarządzania, kontroli, ochrony i zgodności oprogramowania. Nadrzędnym celem tej działalności biznesowej jest efektywne wykorzystanie zasobów oprogramowania, a tym samym oszczędność kosztów i uniknięcie zagrożeń prawnych, podczas gdy produktywność użytkownika końcowego ma ogromne znaczenie. Zapewnienie zgodności oprogramowania jest praktyką stosowaną w celu zapewnienia, że organizacja nie napotka żadnych problemów podczas audytu zgodności. Podczas takich audytów sprawdzana jest zgodność z odpowiednimi licencjami i przepisami dotyczącymi oprogramowania, aby upewnić się, że organizacja spełnia zobowiązania prawne i umowne związane z używanym oprogramowaniem. Podchodząc poważnie do kwestii zgodności oprogramowania, organizacja może proaktywnie zapewnić zgodność i zmniejszyć potencjalne ryzyko prawne i finansowe. Zarządzanie zasobami oprogramowania jest ważne dla dużych organizacji, ale MŚP coraz częściej zwracają uwagę na SAM. Istnieją pewne technologie, które mogą pomóc w zarządzaniu zasobami oprogramowania, które zostaną omówione w dalszej części tego artykułu.

 

Dlaczego zarządzanie zasobami oprogramowania (SAM) jest ważne?

Zarządzanie zasobami oprogramowania może być realizowane na różne sposoby w organizacji, przynosząc różne korzyści. Zarządzanie zasobami oprogramowania prowadzi do następujących korzyści:

 1. Zarządzanie zasobami oprogramowania pomaga zaoszczędzić koszty, dzięki SAM organizacje mogą dowiedzieć się dokładnie, które licencje są lub nie są używane, i mogą podjąć działania, takie jak sprzedaż nadwyżek licencji. Krótko mówiąc, budżety IT mogą być wykorzystywane bardziej efektywnie, a dostępne zasoby mogą być wykorzystywane bardziej inteligentnie.
 2. Software Asset Management pomaga w przeglądzie finansowym, aby stworzyć roczny kosztorys i przewidzieć przyszłe koszty.
 3. Software Asset Management prowadzi do obniżenia ryzyka, zwłaszcza w obszarach takich jak zgodność z przepisami. SAM można wykorzystać do określenia, czy używane są nielegalne licencje i czy dostępne są wystarczające licencje.

Gdy organizacja jest zgodna z oprogramowaniem, ważne jest, aby tak pozostało. Istnieje kilka sposobów na promowanie tego, a niektóre z zalecanych kroków znajdują się poniżej:

 1. Wyznaczenie menedżera zasobów oprogramowania;
 2. Wyznaczenie administratora licencji;
 3. Opracowanie polityki korzystania z oprogramowania i przekazanie jej użytkownikom;
 4. Centralizacja zakupu oprogramowania;
 5. Zminimalizowanie liczby dostawców oprogramowania;
 6. Podjęcie działań administracyjnych w celu zarejestrowania liczby użytkowników i licencji na oprogramowanie wraz z dowodem zakupu.

Narzędzia do zarządzania zasobami oprogramowania (SAM)

 • Narzędzia do inwentaryzacji oprogramowania

Podczas gdy w poprzednich latach menedżerowie zasobów oprogramowania często korzystali ze skomplikowanych arkuszy kalkulacyjnych Excel, aby zapewnić przejrzysty przegląd zasobów oprogramowania, coraz więcej organizacji przechodzi na narzędzia do inwentaryzacji oprogramowania. Systemy w sieci można łatwo skanować za pomocą narzędzia do inwentaryzacji oprogramowania. Narzędzia te służą do tworzenia zautomatyzowanej inwentaryzacji oprogramowania zainstalowanego na różnych urządzeniach w sieci. Proces ten zapewnia organizacjom ustrukturyzowany sposób uzyskiwania wglądu w używane zasoby oprogramowania, co może pomóc im w skutecznym zarządzaniu i zabezpieczaniu środowiska IT. Narzędzie gromadzi informacje o systemach i zainstalowanym na nich oprogramowaniu. W skrócie: narzędzia do inwentaryzacji oprogramowania identyfikują dostępne licencje na oprogramowanie.

 • Menedżer licencji

Podczas gdy narzędzie do inwentaryzacji oprogramowania koncentruje się głównie na identyfikacji systemów i oprogramowania, menedżer licencji zajmuje się głębiej zapewnieniem zgodności i umów licencyjnych. Oprogramowanie to zostało zaprojektowane w celu śledzenia i monitorowania liczby dostępnych licencji oraz, w razie potrzeby, dostarczania powiadomień, gdy wymagania licencyjne nie są spełnione. Na przykład, menedżerowie licencji starają się pomóc organizacjom zoptymalizować koszty licencjonowania i zapewnić, że organizacje te nie naruszają umów licencyjnych. Ten rodzaj technologii SAM może być używany w połączeniu z narzędziem do inwentaryzacji oprogramowania.

 • Narzędzia do pomiaru oprogramowania

Pomiary oprogramowania to potężna aplikacja, która pozwala organizacjom mierzyć wykorzystanie niektórych aplikacji przez użytkowników. W ten sposób działy IT mogą lepiej uzasadnić pewne wybory. W oparciu o kluczowe dane z pomiarów oprogramowania można podjąć decyzję o nieodnawianiu niektórych licencji na oprogramowanie, ponieważ nie są one wystarczająco wykorzystywane. Oszczędza to pieniądze i inne zasoby organizacji.

 • Kontrola aplikacji

Kontrola aplikacji jest ważną technologią w ramach SAM. Korzystając z tego narzędzia, eksperci IT mogą ograniczyć lub całkowicie wyłączyć dostęp do niektórych aplikacji dla wybranych użytkowników. Narzędzie to jest niezbędne w organizacjach z wrażliwymi danymi lub dużą strukturą hierarchiczną.

 • Narzędzia do wdrażania oprogramowania

Narzędzia do wdrażania oprogramowania usprawniają proces dystrybucji oprogramowania i aktualizacji w sieci organizacji. Narzędzia te są w stanie instalować i wdrażać aplikacje na urządzeniach podłączonych do sieci z centralnego punktu.

 • Narzędzia do zarządzania poprawkami

Narzędzia do zarządzania poprawkami to aplikacje służące do upraszczania i automatyzacji procesu identyfikacji, zarządzania i wdrażania poprawek i aktualizacji oprogramowania dla systemów operacyjnych, aplikacji i innych komponentów oprogramowania. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa, stabilności i wydajności systemów i sieci komputerowych poprzez usuwanie znanych luk w zabezpieczeniach.

 • Narzędzia do zarządzania żądaniami

Narzędzia do zarządzania wnioskami służą do umożliwienia pracownikom składania wniosków o oprogramowanie za pośrednictwem scentralizowanego formularza, usprawniając proces składania wniosków, zapewniając odpowiednią dokumentację i umożliwiając sprawną komunikację między wnioskodawcami a zespołami IT.