Czym jest Windows Server?

Drugim możliwym systemem operacyjnym jest Windows Server. Jest to linia systemów operacyjnych stworzonych przez Microsoft. Pierwsza wersja Windows Server została wydana w kwietniu 2003 roku. Windows Server umożliwia użytkownikom przechowywanie, organizowanie, odbieranie i wysyłanie dokumentów z i do urządzeń podłączonych do sieci. Windows Server jest używany głównie w firmach, ale można go również kupić do użytku osobistego. Pod względem nazwy i wyglądu, Windows Server jest podobny do wersji używanej na co dzień. Każda wersja systemu Windows Server jest skorelowana z wersją systemu Windows i mają tę samą bazę kodu. Na przykład Windows Server 2019 koreluje z Windows 10.  

Istnieją 3 rodzaje systemów Windows Server: 

 • Windows Server Datacenter: koncentruje się na wysoce zwirtualizowanych centrach danych lub centrach chmurowych. Nie ma ograniczeń co do ilości maszyn wirtualnych, które mogą być używane.  
 • Windows Server Essentials: przeznaczony dla małych i średnich firm z maksymalnie 25 użytkownikami i 50 urządzeniami. 
 • Windows Server Standard: idealny dla niezwirtualizowanych lub lekko zwirtualizowanych środowisk i jest ograniczony do użycia 2 maszyn wirtualnych.  

Windows Server: funkcje

 • DHCP: DHCP oznacza Dynamic Host Configuration Protocol i zapewnia serwerowi możliwość automatycznego przydzielania adresów IP wszystkim komputerom, drukarkom i innym urządzeniom podłączonym do sieci.  
 • Funkcje plików i pamięci masowej: funkcje plików i pamięci masowej zapewniają przejrzysty sposób zarządzania danymi. Windows Server zawiera funkcje plików i pamięci masowej, dzięki czemu organizacje mogą kontrolować i zabezpieczać swoje dane w dobrze chronionej, bezpiecznej lokalizacji. Ponadto kierownictwo może zapewnić swoim współpracownikom dostęp, ale może także wykluczyć osoby z dostępu do niektórych danych. 
 • Active Directory: ta usługa zarządzania użytkownikami umożliwia serwerowi przejęcie kontroli nad określoną domeną. W ten sposób uwierzytelnianie użytkowników jest obsługiwane przez serwer, zamiast indywidualnego zarządzania logowaniem przez każdego użytkownika.  
 • Drukowanie: kupując Windows Server, organizacje mogą łatwo połączyć wszystkie swoje drukarki z tym samym serwerem. Bez tego serwera organizacje musiałyby konfigurować każdą drukarkę indywidualnie. W ten sposób można łatwo połączyć wszystkie systemy drukowania, dzięki czemu konfiguracja nowej stacji roboczej nie będzie tak czasochłonna.  

Windows Server: wersje 

Windows Server doczekał się wielu wersji. Pierwsza z nich została wydana w 2000 roku i umożliwiała użytkownikom szyfrowanie danych, dostęp do plików i konfigurację sieci prywatnych. Następnie wydano wiele nowych wersji:  

 • Windows Server 2003 
 • Windows Server 2008 
 • Windows Server 2008 R2 
 • Windows Server 2012 
 • Windows Server 2012 R2 
 • Windows Server 2016 
 • Windows Server 2019  
 • Windows Server 2022 

Kolejną wersją systemu Windows Server jest Windows Server 2025. Choć jej nazwa wskazuje na rok 2025, data premiery nie jest jeszcze znana. Windows Server 2025 będzie koncentrował się na wprowadzeniu innowacyjnych funkcji oraz poprawie wydajności i bezpieczeństwa.  

Windows Server: zalety 

Jedną z najważniejszych zalet systemu Windows Server jest jego wielowarstwowe bezpieczeństwo. Dzięki funkcjom bezpieczeństwa, takim jak zapora ogniowa i silny program antywirusowy Windows Defender, zapewnia ochronę przed cyberatakami i innymi złośliwymi działaniami. Co więcej, zawiera automatyczne łatanie, dzięki czemu zabezpieczenia będą aktualizowane przez cały czas. Drugą zaletą jest fakt, że nie wymaga dużej konserwacji. Ta cecha przekłada się na więcej czasu na inne zadania zamiast zajmowania się problemami z serwerem. Kolejną zaletą są aktualizacje zabezpieczeń. Są one aktualizowane przez cały czas, co oznacza, że zapewnia to najlepsze możliwe bezpieczeństwo dla organizacji. Czwartą zaletą jest kontrola dostępu Windows Server. Pozwala ona użytkownikom na udzielanie lub odmawianie dostępu swoim pracownikom w prosty sposób. Administratorzy mogą przydzielić określone prawa użytkownika odpowiednim osobom, dzięki czemu będą one miały prawa do odpowiednich danych i/lub informacji.