Licencjonowanie hybrydowe

Licencjonowanie hybrydowe to rozwiązanie, które łączy w sobie zalety oprogramowania lokalnego i rozwiązań chmurowych. Firmy stosują rozwiązania hybrydowe ze względu na ich zalety, takie jak mniejsze wydatki, większa elastyczność oraz zwiększona skalowalność i bezpieczeństwo. Niniejszy artykuł przedstawia również różne rodzaje licencjonowania hybrydowego wraz z wyzwaniami, przed którymi mogą stanąć firmy stosujące je oraz sposobami optymalizacji rozwiązań hybrydowych.

Czym jest licencjonowanie hybrydowe?

Licencjonowanie hybrydowe odnosi się do połączenia aplikacji lokalnych i usług opartych na chmurze. Ta strategia licencjonowania jest stosowana przez wiele firm, ponieważ środowisko hybrydowe oferuje elastyczność i może spełnić wymagania organizacji w zakresie skalowalności. Ogólnie rzecz biorąc, licencjonowanie hybrydowe to strategiczne podejście do zarządzania licencjami oprogramowania, dzięki któremu firmy mogą optymalnie wykorzystywać swoje oprogramowanie w elastyczny i opłacalny sposób.

Jakie są rodzaje licencjonowania hybrydowego?

Licencjonowanie hybrydowe może obejmować różne modele licencjonowania w zależności od potrzeb organizacji. Niektóre z tych modeli to licencjonowanie oparte na subskrypcji, licencjonowanie wieczyste i licencjonowanie oparte na konsumpcji.

Licencjonowanie oparte na subskrypcji

Licencjonowanie oparte na subskrypcji, jak sama nazwa wskazuje, pozwala firmom na uiszczanie określonej opłaty cyklicznej w zamian za dostęp do usług oprogramowania. Zwykle licencjonowanie oparte na subskrypcji jest wykorzystywane przez większe korporacje potrzebujące całodobowej pomocy technicznej lub firmy, które cenią sobie korzystanie z oprogramowania jako usługi.

Licencjonowanie wieczyste

Licencjonowanie wieczyste to dowolne oprogramowanie, które jest kupowane raz i może być używane przez czas nieokreślony. Użytkownik posiada prawo do długoterminowego korzystania z oprogramowania bez dodatkowych opłat. Licencje wieczyste są doskonałym rozwiązaniem, gdy firma zamierza korzystać z oprogramowania w dłuższej perspektywie, ponieważ ten model licencjonowania okazuje się tańszy niż odpowiedniki oparte na subskrypcji. Ponadto firmy mogą nadal korzystać z licencji wieczystych ze względu na ochronę prywatności, ponieważ przechowywanie wrażliwych danych lokalnie może być bezpieczniejsze niż w chmurze.

Licencjonowanie oparte na konsumpcji

Model licencjonowania oparty na zużyciu pozwala użytkownikom płacić za faktyczne zużycie licencji. Nazywane również licencjami odmierzanymi lub licencjami typu pay-as-you-go, licencje oparte na zużyciu obciążają konsumenta na podstawie wykorzystania przez niego produktów/usług. Ten model licencjonowania jest najbardziej atrakcyjny dla użytkowników końcowych, ponieważ płacą oni za faktyczne użytkowanie, a nie za pełną własność oprogramowania. Licencjonowanie oparte na zużyciu oferuje wysoki poziom elastyczności, zwłaszcza gdy jest używane jako część hybrydowych rozwiązań licencyjnych.

Złożoność licencjonowania hybrydowego

Licencjonowanie hybrydowe jest często uważane za skomplikowane. Wynika to z kilku czynników, takich jak wymagania dotyczące skalowalności, różnorodne modele licencjonowania i wyzwania związane ze zgodnością.

Zróżnicowane modele licencjonowania

Środowiska hybrydowe wymagają od organizacji wdrożenia i zarządzania różnymi modelami licencjonowania - opartymi na chmurze, wieczystymi, opartymi na zużyciu. Z tego powodu ogólne zarządzanie środowiskiem hybrydowym staje się bardziej złożone w porównaniu do wdrożenia pojedynczego modelu licencjonowania. Kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę, to struktura cenowa modelu, wymagania licencyjne, warunki i zasady.

Dynamiczne wzorce użytkowania

W środowiskach hybrydowych obciążenie pracą między licencjami lokalnymi i chmurowymi może zmieniać się dynamicznie. Dlatego ważne jest, aby firmy przewidywały i zarządzały ogólnym wykorzystaniem oprogramowania oraz proaktywnie je monitorowały. Ponadto kluczowe jest również opracowanie adaptacyjnych strategii licencjonowania w celu regulowania tego zmiennego wykorzystania.

Zgodność

Każde oprogramowanie jest dostarczane z licencją na użytkowanie oraz warunkami i umowami określającymi sposób jego użytkowania. Różne oprogramowania (modele licencjonowania) często mają różne wymagania licencyjne. Dlatego bardzo ważne jest, aby użytkownicy upewnili się, że ich firma aktywnie przestrzega wymagań licencyjnych i przepisów określonych przez producenta. Można to osiągnąć poprzez kompleksowe śledzenie licencji i regularne audyty wewnętrzne. 

Architektura wdrożenia

Architektura wdrożenia może być jednym z największych wyzwań związanych z licencjonowaniem hybrydowym. W zależności od potrzeb i wymagań licencyjnych firmy, rozwiązania hybrydowe mogą składać się z bardzo złożonej architektury, takiej jak wiele środowisk, platform i modeli wdrażania. Dlatego też tworzenie i zarządzanie takimi architekturami wdrożeniowymi często wymaga starannego planowania i realizacji. Ze względu na poziom złożoności, firmy zazwyczaj potrzebują bardziej zaawansowanego i/lub doświadczonego partnera w zakresie wdrażania i przyszłego zarządzania środowiskiem(ami) hybrydowym(i).

Jak zoptymalizować licencjonowanie hybrydowe?

Firmy mogą wykonać pewne działania wewnętrzne, aby zapewnić, że ich licencjonowanie hybrydowe jest aktualne, prawidłowe i zoptymalizowane. Niektóre z tych praktyk to na przykład edukacja i szkolenie personelu IT, przeprowadzanie audytów i ocen licencji oraz wdrażanie platform zarządzania licencjami. Szkolenie personelu może być korzystne w dłuższej perspektywie, jednak wymagana jest początkowa inwestycja. Inwestując w szkolenia wewnętrzne lub zatrudniając kogoś z wiedzą i doświadczeniem w zakresie licencjonowania hybrydowego, firmy mogą wdrażać i zarządzać swoimi środowiskami hybrydowymi przy ograniczonym budżecie. Po zdobyciu przez pracownika lub zespół pracowników odpowiedniej wiedzy, mogą oni przeprowadzać kompleksowe audyty i oceny istniejących licencji na oprogramowanie. Regularne kontrole mogą potencjalnie zidentyfikować luki lub możliwości w obecnym licencjonowaniu. Wreszcie, korzystanie ze scentralizowanej platformy zarządzania licencjami może zapewnić wgląd w wskaźniki zgodności w różnych środowiskach hybrydowych. Dzięki takim systemom można skonsolidować procesy zakupu, zarządzania i użytkowania licencji. 

W jakich przypadkach licencjonowanie hybrydowe jest najlepszym rozwiązaniem?

Licencjonowanie hybrydowe jest zwykle preferowanym rozwiązaniem, gdy organizacje potrzebują elastyczności, skalowalności i opłacalnego licencjonowania oprogramowania. Największym powodem stosowania rozwiązań hybrydowych jest korzyść płynąca z połączenia zalet oprogramowania lokalnego z usługami w chmurze. Innym powodem wyboru rozwiązań hybrydowych może być dążenie organizacji do pełnej migracji do chmury. Częścią tej globalnej migracji może być stopniowa migracja obejmująca fazę korzystania z rozwiązań hybrydowych. Innym przypadkiem, w którym rozwiązania hybrydowe są doskonałym wyborem, jest sytuacja, w której organizacje potrzebują nieprzerwanego dostępu do krytycznych zasobów oprogramowania. Odzyskiwanie danych po awarii jest zasadniczo łatwiejsze w środowisku hybrydowym. 

Licencjonowanie hybrydowe: Koszty

Jednym z głównych aspektów przy rozważaniu wdrożenia licencjonowania hybrydowego jest koszt infrastruktury. Jeśli firma musi licencjonować korzystanie z pakietu Microsoft Office, ma do wyboru kilka opcji. Na przykład, firma może przejść w pełni do chmury (scenariusz 1) lub może wybrać w 100% licencje wieczyste (scenariusz 4). Trzecią opcją jest wdrożenie licencjonowania hybrydowego w różnych proporcjach. Poniższy wykres przedstawia scenariusze licencjonowania 80/20 w kierunku subskrypcji i 80/20 w kierunku licencji wieczystych. Licencje użyte do tych obliczeń to Microsoft 365 Business Premium i Office 2021 Professional. Ramy czasowe to 3 lata, a liczba użytkowników to 1000. Jak zilustrowano na poniższym wykresie, koszt korzystania z licencji wieczystych pozostaje taki sam, jak początkowo zapłacony, ponieważ nie są wymagane żadne dodatkowe koszty korzystania z oprogramowania. Scenariusze 2 i 3 wskazują na wzrost kosztów tylko dla odpowiednich licencji subskrypcyjnych. Scenariusz 1 odnosi się tylko do korzystania z licencji subskrypcyjnej dla wszystkich 1000 użytkowników.

Wykres cen licencji