Per Core licensing

Per Core Licensing

Jeśli chodzi o licencjonowanie oprogramowania, zrozumienie modeli i wymagań licencyjnych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności i uniknięcia nadpłat. Licencjonowanie Per Core firmy Microsoft oferuje wszechstronne podejście do licencjonowania, dostosowane do różnych środowisk komputerowych. W tym artykule skupimy się na licencjonowaniu Per Core dla produktów Microsoft, takich jak SQL Server i Windows Server.

Podstawowa koncepcja licencjonowania Per Core

Model licencjonowania Per Core, wprowadzony w 2012 roku, wymaga zakupu licencji na rdzeń w oparciu o fizyczny procesor i/lub rdzenie. Licencjonowanie oparte na rdzeniu jest spójną metryką licencjonowania, niezależnie od tego, czy serwer jest wdrażany lokalnie, czy w środowiskach hybrydowych/chmurowych. Dokładne wymagania mogą różnić się w zależności od wymagań licencyjnych oprogramowania serwerowego. Decydując się na model Per Core, nie potrzebujesz dodatkowych licencji CAL, jeśli użytkownicy lub urządzenia łączą się z zapory sieciowej firmy lub spoza niej.

Istnieją trzy główne koncepcje w ramach licencjonowania Per Core, a mianowicie:

Serwer fizyczny: Rzeczywisty cały system sprzętowy, na którym działa oprogramowanie serwera.

Fizyczny procesor: Fizyczny układ scalony w gnieździe zawierający wiele fizycznych rdzeni.

Rdzeń fizyczny: Mała jednostka przetwarzania w ramach fizycznego procesora serwera fizycznego.

Licencjonowanie SQL Server Per Core

SQL Server wykorzystuje model licencjonowania Per Core, który umożliwia licencjonowanie w oparciu o liczbę rdzeni fizycznych na serwerze lub liczbę rdzeni wirtualnych obsługujących maszyny wirtualne z uruchomionym oprogramowaniem. Wszystkie rdzenie fizyczne muszą być licencjonowane dla serwerów fizycznych, podczas gdy maszyny wirtualne wymagają licencjonowania wszystkich rdzeni wirtualnych. Co najmniej 4 rdzenie muszą być licencjonowane na procesor fizyczny, a licencja na rdzeń jest wymagana dla każdego rdzenia. Te minimalne wymagania mogą się różnić w rzadkich przypadkach, jak zaznaczono w oficjalnych dokumentach.

Przykłady obliczeń według licencjonowania rdzenia SQL Server

Poniżej znajduje się kilka przykładowych obliczeń dla różnych scenariuszy.

Licencjonowanie fizycznego SQL Server

W przypadku licencjonowania zgodnie z modelem Per Core każdy rdzeń w każdym procesorze OSE z uruchomionym oprogramowaniem SQL Server musi być licencjonowany. Każdy procesor fizyczny wymaga co najmniej czterech licencji na rdzeń. Warto również zauważyć, że licencje na rdzeń są sprzedawane w pakietach po 2 sztuki.

Przykład 1. Na trzech serwerach fizycznych działają usługi SQL, które wymagają licencjonowania.

Na serwerze fizycznym 1 działają 2 procesory fizyczne z 2 rdzeniami fizycznymi. Zasadą jest, że każdy procesor fizyczny musi być licencjonowany z co najmniej 4 licencjami na rdzeń, nawet jeśli w procesorze fizycznym jest mniej niż 4 rdzenie fizyczne. W tym przypadku oznaczałoby to, że oba procesory potrzebują 4 licencji na rdzeń, co daje łącznie 8.

Serwer fizyczny 2 jest uruchomiony

Licencjonowanie poszczególnych maszyn wirtualnych SQL Server

Przykład 2. Istnieją trzy maszyny wirtualne z następującą liczbą wirtualnych rdzeni:

Maszyna wirtualna 1. 2 rdzenie wirtualne (należy licencjonować co najmniej 4 rdzenie)

Maszyna wirtualna 2. 4 rdzenie wirtualne

Maszyna wirtualna 3. 6 rdzeni wirtualnych

Każdy rdzeń wirtualny musi być licencjonowany, ale nawet w tym przypadku obowiązują minimum cztery licencje na maszynę wirtualną. W związku z tym całkowita liczba wymaganych licencji nie wynosi 2 + 4 + 6, ale 4 + 4 + 6. W tym przykładzie całkowita liczba potrzebnych licencji wynosi 14.

W wersjach SQL Server 2022 lub nowszych do licencjonowania maszyn wirtualnych wymagane jest posiadanie pakietu Software Assurance lub subskrypcji.

Licencjonowanie poszczególnych kontenerów SQL Server

Przykład 3.

W wersji SQL Server 2022 lub nowszej do licencjonowania pojedynczych kontenerów wymagane jest posiadanie pakietu Software Assurance lub subskrypcji. W tym przykładzie firma chce licencjonować 2 kontenery z 4 wirtualnymi rdzeniami na kontener.

Wymagałoby to 8 licencji na rdzeń (2 kontenery x 4 rdzenie na kontener = 8 łącznych rdzeni wirtualnych).

Licencjonowanie Windows Server Per Core

W edycjach Standard i Datacenter system Windows Server również wykorzystuje model licencjonowania Per Core. Podobnie jak SQL Server, można licencjonować w oparciu o rdzenie fizyczne lub wirtualne. Windows Server oferuje jednak również opcję licencjonowania przy użyciu modelu Per Core/CAL (Client Access License). W przypadku licencjonowania Windows Server Per Core wymagane jest co najmniej 16 licencjonowanych rdzeni, co jest określane jako "licencja podstawowa". Dodatkowe rdzenie można licencjonować za pomocą pakietów 2-rdzeniowych lub 16-rdzeniowych.

Przykłady obliczeń dla licencji na rdzeń systemu Windows Server

Licencjonowanie fizycznego systemu Windows Server

Ten przykład przedstawia przykład licencjonowania 16 rdzeni.

Licencje na rdzenie są sprzedawane w pakietach po 2. Tak więc na 16 rdzeni potrzeba 8 licencji (16 rdzeni / 2 rdzenie na pakiet licencji) lub jednego pakietu 16-rdzeniowego.

Licencjonowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows Server

Ten przykład przedstawia przykład licencjonowania 4 wirtualnych rdzeni.

Windows Server 2022 ma minimalny wymóg 16 rdzeni na maszynę wirtualną. Nawet jeśli maszyna wirtualna ma mniej niż 16 rdzeni, konieczne będzie uzyskanie licencji na co najmniej 16 rdzeni. Licencje na rdzeń są sprzedawane w pakietach po 2. W przypadku maszyny wirtualnej z 16 rdzeniami potrzeba 8 licencji (16 rdzeni / 2 rdzenie na pakiet licencji).

Korzyści z modelu licencjonowania Per Core

Licencjonowanie Per Core oferuje kilka korzyści dla organizacji. Należą do nich

Elastyczność: Licencjonowanie Per Core umożliwia organizacjom łatwe skalowanie środowisk obliczeniowych poprzez dodawanie lub usuwanie rdzeni bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.

Spójność: Model Per Core zapewnia spójne podejście do licencjonowania w różnych środowiskach, w tym na serwerach fizycznych, maszynach wirtualnych i w chmurze.

Uproszczone zarządzanie: Dzięki licencjonowaniu Per Core organizacje nie muszą kupować dodatkowych licencji dostępu klienta (CAL) dla użytkowników lub urządzeń uzyskujących dostęp do oprogramowania serwera.

Efektywność kosztowa: Organizacje mogą zoptymalizować koszty licencjonowania i uniknąć nadpłat poprzez dokładne licencjonowanie wymaganej liczby rdzeni.

Licencjonowanie Per Core oferuje elastyczność, spójność, uproszczone zarządzanie i efektywność kosztową dla organizacji korzystających z oprogramowania Microsoft.

Zgodność licencjonowania Per Core

Aby zapewnić zgodność, należy przeprowadzać regularne oceny środowiska komputerowego, dokładnie obliczać wymagane licencje, nabywać licencje za pośrednictwem autoryzowanych kanałów, prowadzić odpowiednią dokumentację i być na bieżąco z wszelkimi zmianami w zasadach licencjonowania firmy Microsoft. Więcej informacji na temat zarządzania zasobami oprogramowania i zasad licencjonowania Microsoft można znaleźć tutaj.