Licencje SPLA

SPLA: Services Provider License Agreement

Czym są i jak działają licencje SPLA?

SPLA, czyli Services Provider License Agreement, to program licencyjny firmy Microsoft, który umożliwia dostawcom usług oferowanie oprogramowania Microsoft jako usługi swoim klientom. SPLA jest usługą typu pay-as-you-go, co oznacza, że firmy płacą w oparciu o wykorzystanie, w przypadku SPLA zazwyczaj za rdzeń i/lub użytkownika. Dostawca usług może być postrzegany jako pośrednik między użytkownikiem końcowym a Microsoftem. Dostawca usług musi co miesiąc deklarować wykorzystanie.

Czy licencje SPLA mogą być używane lokalnie?

Licencje SPLA mogą być używane lokalnie, jeśli spełnione są określone warunki. Firmy mogą korzystać z licencji SPLA on-premise tylko w ramach usługi świadczonej przez dostawcę usług SPLA. Podmiot ten musi mieć dostęp do serwerów, na których zainstalowane są licencje SPLA oraz do głównych administratorów tych serwerów. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, korzystanie z licencji SPLA w siedzibie firmy jest zabronione.

Rodzaje licencji SPLA

Program SPLA oferuje różne rodzaje licencji, aby zaspokoić różnorodne potrzeby dostawców usług. Oto główne rodzaje licencji SPLA:

  1. SPLA per processor: Ten typ licencji opiera się na liczbie procesorów w serwerze. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują dużej mocy obliczeniowej do świadczenia swoich usług. Model licencjonowania na procesor pozwala firmom skalować infrastrukturę serwerową bez ograniczeń liczby użytkowników lub urządzeń, które mogą uzyskać dostęp do oprogramowania.
  2. SPLA Subscriber Access License (SAL): Typ licencji SAL opiera się na liczbie użytkowników lub urządzeń uzyskujących dostęp do oprogramowania. Ta licencja jest odpowiednia dla firm ze stałą liczbą użytkowników lub urządzeń, które potrzebują dostępu do oprogramowania. SAL pozwala firmom na wygodne zarządzanie i śledzenie licencji w celu zapewnienia zgodności z umowami licencyjnymi.
  3. SPLA External Connector: Typ licencji External Connector jest przeznaczony dla firm świadczących usługi dla zewnętrznych użytkowników lub podmiotów. Pozwala on na dostęp do oprogramowania nieograniczonej liczbie zewnętrznych użytkowników lub urządzeń, co czyni go opłacalną opcją dla firm obsługujących dużą liczbę użytkowników zewnętrznych.

Jak zostać partnerem Microsoft SPLA?

Aby zacząć oferować licencje SPLA jako usługę, należy wykonać następujące kroki:

1. Zarejestrować się w programie SPLA: Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się w programie SPLA za pośrednictwem Microsoft Partner Network (MPN). Istnieją pewne kryteria kwalifikacyjne, takie jak posiadanie ważnej licencji biznesowej i spełnienie wymagań technicznych Microsoft.

2. Podpisanie umowy SPLA: Po zatwierdzeniu wniosku firma składająca wniosek musi podpisać umowę SPLA. Umowa ta opisuje zasady i warunki, warunki licencji, wymagania dotyczące raportowania użytkowania i warunki płatności.

3. Dostęp do licencji i cen: Jako partner Microsoft SPLA firmy uzyskują dostęp do informacji o licencjach i cenach oprogramowania objętego programem SPLA. W ten sposób nowy partner SPLA może planować oferty.

4. Wdrażanie i oferowanie usług: Teraz dostawca usług SPLA może wdrażać i oferować licencjonowane oprogramowanie. Upewnij się, że istnieją odpowiednie systemy do śledzenia użytkowania, generowania dokładnych raportów użytkowania i przestrzegania warunków umowy SPLA wspomnianej wcześniej.

Często zadawane pytania dotyczące SPLA

Czy firmy mogą używać oprogramowania na licencji SPLA do wewnętrznych działań biznesowych?

Nie, oprogramowanie licencjonowane przez SPLA jest specjalnie przeznaczone do oferowania usług klientom. Jeśli partner SPLA potrzebuje oprogramowania do wewnętrznych operacji biznesowych, może być konieczne zbadanie innych opcji licencjonowania, takich jak licencjonowanie zbiorowe lub licencjonowanie otwarte.

Czy firmy mogą łączyć licencje SPLA z innymi opcjami licencjonowania?

Tak, firmy mogą łączyć licencje SPLA z innymi opcjami licencjonowania, w zależności od potrzeb biznesowych. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że firma przestrzega warunków każdej umowy licencyjnej.

Czy możemy oferować oprogramowanie na licencji SPLA klientom spoza mojego centrum danych?

Tak, SPLA umożliwia dostawcom usług oferowanie licencjonowanego oprogramowania swoim klientom poza ich centrami danych. Jest to znane jako "outsourcing" i jest powszechną praktyką wśród dostawców usług.