Co to jest Volume Licensing Center?

Volume Licensing Service Center (VLSC)

Czym jest VLSC?

VLSC, skrót od Volume Licensing Service Center, to platforma, na której użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich licencji zbiorczych, kluczy produktów i zasobów pomocy technicznej oraz zarządzać nimi. Od kwietnia 2023 r. firma Microsoft przeniosła niektóre funkcje VLSC do Centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 (MAC). Pomimo tej zmiany, VLSC nadal będzie dostarczać informacji o zakupionych licencjach zbiorczych, dzięki czemu firmy mogą w razie potrzeby wdrożyć obie platformy.

Do czego służy VLSC?

VLSC jest zwykle używany do zarządzania i śledzenia licencji zbiorczych, kluczy produktów i pobrań oprogramowania. Dzięki VLSC menedżerowie IT mogą zapewnić, że licencje są używane zgodnie z warunkami licencji Microsoft. Ponadto VLSC służy do ułatwiania pobierania i wdrażania oprogramowania. Tylko autoryzowani użytkownicy mogą pobierać oprogramowanie, aktualizacje lub dodatki Service Pack bezpośrednio z portalu VLSC. Eliminuje to potrzebę instalowania oprogramowania z zewnętrznych i potencjalnie niezabezpieczonych źródeł.

Na platformie VLSC administratorzy mogą zarządzać kluczami do licencji wolumenowych używanych w całej organizacji. Mogą na przykład przeglądać, aktywować lub przypisywać klucze do poszczególnych urządzeń lub użytkowników. VLSC zapewnia również dostęp do zasobów, takich jak artykuły techniczne lub wytyczne dotyczące rozwiązywania problemów. Można je wykorzystać do optymalizacji zarządzania oprogramowaniem i rozwiązywania związanych z nim problemów.

Czy używane licencje powinny być dodawane do VLSC?

Użytkownicy nie muszą dodawać używanych licencji zbiorczych do VLSC. Dotyczy to licencji używanych, ponieważ zostały one już zarejestrowane przez pierwszego właściciela. Ważne jest jednak, aby prowadzić dokładną ewidencję użytkowania licencji, taką jak dokumentacja zakupu i użytkowania licencji.

VLSC: najlepsze praktyki

VLSC to doskonała platforma do gromadzenia i zarządzania dokumentacją dotyczącą zakupionych licencji zbiorczych. Przechowując wszystkie informacje o licencjach firmy, menedżerowie IT mogą zapewnić właściwe zarządzanie licencjami i zgodność z warunkami firmy Microsoft. Ponadto VLSC umożliwia regularne przeglądy licencji. Jest to szczególnie ważne w przypadku większych firm o zmiennych wymaganiach dotyczących oprogramowania lub ogólnego wzrostu. Odpowiedni przegląd używanych licencji zbiorczych może zaoszczędzić firmom niepotrzebnych kosztów, gdy licencje nie są już potrzebne lub trzeba zakupić ich więcej. Korzystanie z VLSC jako platformy do zarządzania licencjami zbiorowymi może zmniejszyć ryzyko nadmiernego lub niedostatecznego licencjonowania, a tym samym kar za nieprzestrzeganie przepisów.

Ponieważ VLSC zawiera poufne informacje dotyczące licencjonowania wolumenów, ważne jest, aby dostęp do nich mieli tylko autoryzowani użytkownicy. Administratorzy mogą zatem wdrożyć kontrolę dostępu i uprawnienia w VLSC. Zmniejsza to nie tylko ryzyko nieautoryzowanego dostępu, ale także naruszenia bezpieczeństwa.

VLSC vs Microsoft 365 Admin Center

VLSC koncentruje się głównie na zarządzaniu licencjami zbiorczymi, produktami i usługami. Może być postrzegane jako scentralizowana platforma dostępu do licencji zbiorczych, ich kluczy i pobieranego oprogramowania. Z kolei Microsoft 365 Admin Center koncentruje się na zarządzaniu subskrypcjami Microsoft 365, takimi jak SharePoint Online i Exchange Online. Chociaż obie platformy obracają się wokół zarządzania licencjami, ich główna różnica polega na rodzaju zarządzanych licencji. Zasadniczo organizacje mogą wdrożyć obie platformy, jeśli korzystają z rozwiązań hybrydowych. Od kwietnia 2023 r. niektóre funkcje VLSC będą dostępne tylko w Centrum administracyjnym Microsoft 365, takie jak widoki licencji, pobieranie i klucze, widoki relacji i aktywacja usług online w otwartym programie. Funkcje te będą nadal widoczne w VLSC, ale użytkownicy zostaną przekierowani na odpowiednią stronę Microsoft 365 Admin Center. Przekierowanie nie wymaga nowego logowania.