Informacje o systemie Windows Server 2025
06/07/2024
7 min
0

Windows Server 2025: Wszystko, co Musisz Wiedzieć

06/07/2024
7 min
0

Czy jesteś gotowy na następną generację Windows Server? Zbliża się termin wydania Windows Server 2025, więc nadszedł czas, aby przygotować się na najnowsze innowacje i ulepszenia tej nieodzownej platformy dla firm. W ciągle zmieniającym się środowisku informatycznym, aktualizowanie do nowych wersji Windows Server jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa, wydajności i zgodności infrastruktury.

W tym artykule przyjrzymy się wszystkiemu, co musisz wiedzieć o Windows Server 2025. Przeanalizujemy istotne zmiany w licencjach, które mogą wpłynąć na twój budżet i strategię wdrażania. Odkryjesz najnowsze aktualizacje zabezpieczeń i funkcje hotpatchingu, które pomagają chronić twoje systemy przed zagrożeniami. Zbadamy również ulepszenia w zakresie przechowywania danych, sprzętu i wirtualizacji Hyper-V, a także nowe możliwości Active Directory, które uproszczą zarządzanie twoim środowiskiem. Dzięki tym informacjom będziesz dobrze przygotowany, aby w pełni wykorzystać możliwości Windows Server 2025 w swojej organizacji.

Zmiany w Licencjach Windows Server 2025

Microsoft planuje wprowadzenie nowego modelu licencjonowania opartego na subskrypcji i płatności za użytkowanie, oprócz tradycyjnego modelu licencji wieczystej. Podejście to oferuje większą elastyczność organizacjom, które muszą dostosować się do zmiennych obciążeń roboczych.

Model Subskrypcyjny

Nowy model subskrypcyjny będzie rozliczany przez Azure i wymagał korzystania z Azure Arc, narzędzia do zarządzania wieloplatformowego dla obciążeń firmowych. Model ten pozwoli firmom wdrażać tymczasowe serwery w celu zarządzania sezonowymi szczytami aktywności bez konieczności inwestowania w zasoby długoterminowe.

Utrzymanie Licencji Wieczystej

Wbrew niektórym plotkom, Microsoft nie zmusza wszystkich klientów Windows Server do przyjęcia planu subskrypcyjnego. Model licencji wieczystej, który oferuje pięć lat wsparcia standardowego, a następnie pięć lat wsparcia rozszerzonego, pozostanie dostępny dla organizacji, które preferują tę opcję.

Przykłady Praktycznego Użycia

Weźmy na przykład firmę, która hostuje aplikację e-commerce, która doświadcza znacznego wzrostu popytu podczas okresów świątecznych. Dzięki Windows Server 2025 i licencji pay-as-you-go będzie mogła wdrażać tymczasowe serwery w celu zarządzania tym szczytem aktywności bez konieczności masowych inwestycji w zasoby wykorzystywane tylko przez część roku.

Podsumowując, zmiany w licencjach Windows Server 2025 mają na celu oferowanie większej elastyczności i opcji dla firm, przy jednoczesnym utrzymaniu modelu licencji wieczystej dla tych, którzy go preferują. Nowy model subskrypcyjny, zarządzany przez Azure Arc, pozwoli lepiej dostosować się do zmieniających się obciążeń.

Aktualizacje Zabezpieczeń i Hotpatching

Microsoft wprowadza znaczące ulepszenia w zakresie zabezpieczeń i zarządzania aktualizacjami w Windows Server 2025. Jedną z najbardziej zauważalnych funkcji jest hotpatching, który pozwala na stosowanie aktualizacji zabezpieczeń bez konieczności restartowania serwera. Podejście to znacznie redukuje przerwy w usługach i poprawia ogólną dostępność infrastruktury.

Wprowadzenie Hotpatchingu

Hotpatching działa poprzez ustalenie najpierw podstawowego obrazu z najnowszą zbiorczą aktualizacją dla Windows Server. Okresowo (co trzy miesiące) obraz podstawowy jest aktualizowany o najnowszą zbiorczą aktualizację, a w kolejnych dwóch miesiącach publikowane są hotpatche. Na przykład, jeśli styczeń jest zbiorczą aktualizacją, luty i marzec byłyby wersją hotpatch.

Hotpatching naprawia kod w pamięci działających procesów bez konieczności restartowania procesu, co oznacza, że aplikacje nie są dotknięte przez proces aktualizacji. Ta akcja jest oddzielona od wszelkich potencjalnych wpływów na wydajność i funkcjonalność samej poprawki.

Obsługa Różnych Edycji

Wcześniej hotpatching był dostępny tylko w edycji Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition, ale Microsoft planuje dodać tę funkcję również do edycji Standard i Datacenter Windows Server 2025. Pierwsze raporty wskazują, że Microsoft będzie pobierać dodatkową subskrypcję od klientów za korzystanie z hotpatchingu, który wymaga Azure Arc i Software Assurance.

Wpływ na Zarządzanie Poprawkami

Dzięki tej funkcji wiele organizacji może przemyśleć swoją strategię zarządzania poprawkami. Na przykład mogą zdecydować się na szybsze stosowanie poprawek, bez oczekiwania na okresy mniejszej aktywności. Ważne jest jednak, aby zauważyć, że restart jest nadal wymagany do instalacji aktualizacji, które nie są objęte programem hotpatch, a także okresowo po instalacji nowego podstawowego obrazu, aby utrzymać synchronizację z poprawkami niezwiązanymi z bezpieczeństwem.

Podsumowując, hotpatching w Windows Server 2025 oferuje większą elastyczność i redukcję przestojów dla krytycznych aktualizacji zabezpieczeń. Choć może wiązać się z dodatkowymi kosztami, wiele firm uzna tę inwestycję za wartościową, biorąc pod uwagę korzyści w zakresie dostępności i bezpieczeństwa.

Ulepszenia w Przechowywaniu Danych i Sprzęcie

Windows Server 2025 przynosi wiele znaczących ulepszeń w zakresie przechowywania danych i sprzętu, oferując zwiększoną wydajność, skalowalność i niezawodność, aby sprostać wymaganiom współczesnych obciążeń.

Wydajność NVMe

Windows Server 2025 wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie przechowywania NVMe (Non-Volatile Memory Express), aby zapewnić wyjątkową wydajność przechowywania. Dzięki natywnemu wsparciu dla urządzeń NVMe, można korzystać z znacznie wyższych prędkości odczytu/zapisu w porównaniu do poprzednich generacji Windows Server. Przekłada się to na zmniejszoną latencję, zwiększoną przepustowość i lepszą ogólną responsywność infrastruktury przechowywania danych.

Obsługa NVMe over Fabrics

Oprócz wsparcia dla lokalnych urządzeń NVMe, Windows Server 2025 wprowadza również obsługę protokołu NVMe over Fabrics (NVMe-oF). NVMe-oF umożliwia dostęp do zdalnych urządzeń NVMe przez sieć, rozszerzając tym samym zalety wydajności NVMe poza jeden serwer. Otwiera to nowe możliwości tworzenia architektur przechowywania danych o wysokiej wydajności i skalowalności, które mogą się bezproblemowo dostosowywać do rosnących potrzeb w zakresie danych.

Deduplication of Resilient File System (ReFS)

Windows Server 2025 nadal ulepsza Resilient File System (ReFS), który został zaprojektowany, aby maksymalizować dostępność danych, skutecznie adaptować się do dużych zbiorów danych i zapewniać integralność przeciwko korupcji. Dzięki deduplikacji ReFS, można znacznie zmniejszyć wymaganą przestrzeń do przechowywania, eliminując zduplikowane bloki danych. Funkcja ta jest szczególnie korzystna dla scenariuszy, takich jak wirtualizacja, gdzie wiele maszyn wirtualnych może dzielić podobne pliki systemowe i biblioteki.

Protokół SMB na QUIC

Windows Server 2025 wprowadza obsługę protokołu Server Message Block (SMB) na QUIC, co przynosi znaczące ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności udostępniania plików w niezaufanych sieciach, takich jak Internet. SMB na QUIC szyfruje wszystkie dane w tranzycie za pomocą TLS 1.3, zapewniając, że twoje komunikacje plikowe pozostaną bezpieczne i prywatne. Ponadto, QUIC oferuje lepsze zarządzanie kongestią i szybsze odzyskiwanie strat w porównaniu do TCP, co przekłada się na szybsze i bardziej niezawodne transfery plików nawet w trudnych warunkach sieciowych.

Innowacje w Wirtualizacji Hyper-V

Microsoft wprowadza kilka znaczących ulepszeń swojej technologii wirtualizacji Hyper-V w Windows Server 2025. Te innowacje mają na celu optymalizację wydajności maszyn wirtualnych, uproszczenie zarządzania i zapewnienie większej elastyczności.

Jedną z głównych nowości jest domyślne wprowadzenie maszyn wirtualnych generacji 2. W przeciwieństwie do maszyn wirtualnych generacji 1, zaprojektowanych w celu kompatybilności ze starszymi systemami operacyjnymi, maszyny wirtualne generacji 2 oferują lepszą wydajność, zwiększone bezpieczeństwo i dynamiczne funkcje. Zmiana ta umożliwia pełne wykorzystanie postępów sprzętowych i programowych.

Windows Server 2025 wprowadza również dynamiczną kompatybilność procesorów dla Hyper-V. Ta funkcja pozwala na migrację na gorąco maszyn wirtualnych między hostami z różnymi procesorami, wykorzystując wspólne cechy CPU, bez konieczności stosowania identycznych procesorów lub trybu podstawowej kompatybilności. Zapewnia to większą elastyczność w zarządzaniu zasobami i ułatwia przemieszczanie maszyn wirtualnych.

Partycjonowanie GPU (GPU-P) to kolejna ważna innowacja Windows Server 2025. Technologia ta umożliwia współdzielenie fizycznego GPU między kilkoma maszynami wirtualnymi, poprawiając tym samym wykorzystanie zasobów. GPU-P obsługuje migrację na gorąco i klasterowanie awaryjne, zapewniając wysoką dostępność dla obciążeń wymagających akceleracji GPU.

Ponadto, pooling GPU pozwala na łączenie kilku GPU w jeden wirtualny GPU na potrzeby failover. Tworząc pool GPU z tym samym nazwą na każdym węźle klastra i przypisując VM do tego poola, uzyskuje się większą tolerancję na awarie i elastyczność.

Podsumowując, innowacje w Hyper-V w Windows Server 2025 oferują zyski w wydajności, uproszczone zarządzanie i nowe możliwości dla wdrożeń wirtualizacji. Dzięki wsparciu dla maszyn wirtualnych generacji 2, dynamicznej kompatybilności procesorów, partycjonowaniu GPU i poolingu GPU, firmy mogą optymalizować swoją infrastrukturę wirtualizowaną i dostosować się do potrzeb współczesnych obciążeń.

Ulepszenia w Active Directory

Oto niektóre z głównych ulepszeń wprowadzonych w Active Directory w Windows Server 2025:

  1. Nowa opcjonalna funkcja strony bazy danych o rozmiarze 32k oferuje znaczną poprawę w obszarach dotkniętych odziedziczonymi ograniczeniami, w szczególności atrybuty o wielu wartościach, które teraz mogą zawierać do ~3200 wartości, co stanowi wzrost 26-krotny. Przejście na strony bazy danych o rozmiarze 32k odbywa się na poziomie lasu i wymaga, aby wszystkie kontrolery domeny w lesie miały bazę danych, która może obsługiwać strony o rozmiarze 32k.
  2. Wprowadzono trzy nowe pliki dziennika bazy danych (LDF) do rozszerzenia schematu AD: sch89.ldf, sch90.ldf i sch91.ldf. Poziom funkcjonalny lasu i domeny jest używany do ogólnego wsparcia i jest wymagany dla nowej funkcji strony bazy danych o rozmiarze 32K.
  3. Algorytm odkrywania kontrolerów domeny oferuje nowe funkcje z ulepszeniami w mapowaniu nazw domen NetBIOS krótkich do nazw domen w stylu DNS. API DsGetDcName obsługuje również nową flagę DS_DIRECTORY_SERVICE_13_REQUIRED, która pozwala lokalizować kontrolery domeny uruchamiające Windows Server 2025.
  4. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, kontrolery domeny Windows 2025 blokują ustawienie haseł kont komputerowych na domyślne hasło nazwy konta komputera. To zachowanie można kontrolować, włączając ustawienie zasad grupy "Kontroler domeny: Odmów ustawienia domyślnego hasła konta maszyny".
  5. Narzędzia takie jak Active Directory Administrative Center (ADAC), Active Directory Users and Computers (ADUC), net computer i dsmod również respektują to nowe zachowanie. ADAC i ADUC nie pozwalają już na tworzenie konta Windows przed 2k.

Podsumowanie

Podsumowując, Windows Server 2025 oferuje szeroki zakres ulepszeń i innowacji, które odpowiadają na potrzeby współczesnych firm. Od elastycznych zmian w licencjach po krytyczne aktualizacje zabezpieczeń bez przerw, przez zoptymalizowaną wydajność przechowywania i ulepszoną wirtualizację, ta nowa wersja oferuje znaczące korzyści dla infrastruktur IT.

Niezależnie od tego, czy interesuje cię model subskrypcji, hotpatching, postępy w Hyper-V, czy ulepszenia w Active Directory, Windows Server 2025 jest zaprojektowany tak, aby pomóc ci w pełni wykorzystać twoje środowisko. Przygotowując się teraz do tej nowej wersji, będziesz mógł w pełni korzystać z tych funkcji i pozostać na czele technologii serwerowych.

Comments