Windows Server 2022: Funkcje, Edycje, Premiera
05/22/2023
5 min
0

Windows Server 2022: Funkcje, Edycje, Premiera

05/22/2023
5 min
0

Windows Server 2022 został wydany 18 sierpnia 2021 roku. Windows Server 2022 jest częścią długoterminowego kanału usług systemu Windows (ang. Long-term Service Channel - LTSC) i posiada kilka nowych funkcji. Omówimy tutaj jego główne cechy.

Wydanie i dostępność systemu Windows Server 2022

Wsparcie dla Windows Server 2022 rozpoczęło się 18 sierpnia 2021 r., Od 20 sierpnia 2021 r. klienci mogą kupować nowy system Windows Server 2022 za pośrednictwem Microsoft Volume Licensing Service Center. Istnieją trzy warianty programu: Standard, Datacenter i Datacenter: Azure edition. Wydanie LTSC oznacza, że firmy mogą uzyskać aż 10 lat wsparcia; 5 lat wsparcia głównego i 5 lat rozszerzonego wsparcia

Funkcje Windows Server 2022

Windows Server to linia systemów operacyjnych dla serwerów. Serwery to systemy przeznaczone do wysyłania, przechowywania i odbierania danych z innych komputerów. Windows Server 2022 ma kilka nowych funkcji. Według Microsoftu użytkownicy Windows Server 2022 mogą spodziewać się następujących nowych funkcji:

 • Zaawansowanej ochrony wielowarstwowej.
 • Bezpiecznych serwerów główne (ang. secure core servers), ochrony przed atakami w celu ochrony danych i informacji. Bezpieczne serwery są zbudowane na 3 filarach: Prostych zabezpieczeniach, Zaawansowanych zabezpieczeniach i Ochronie prewencyjnej. Wyjaśniamy wszystkie z nich w następnej sekcji.
 • Bezpiecznej łączności. Windows Server 2022 używa TLS 1.3, najnowszego i najczęściej używanego protokołu bezpieczeństwa. TLS 1.3 szyfruje dane w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji między dwoma punktami.
 • Klienta DNS w systemie Windows Server 2022, który obsługuje protokół DNS-over-HTTPS (DoH).
 • Możliwości hybrydowych platformy Azure, które ułatwiają rozszerzenie centrów danych na platformę Azure.
 • Ulepszonego Windows Admin Center.
 • Zagnieżdżonej wirtualizacji dla procesorów AMD.

Wymagania

 • Pamięć RAM: minimum 512 MB
 • Karty sieciowe: ethernet (co najmniej 1 gigabit na sekundę)
 • Procesor: minimum 1,4 GHz 64-bitowy
 • Wymagania dotyczące miejsca na dysku: minimum 32 GB na dane
 • Inne:
  • Oprogramowanie sprzętowe z obsługą bezpiecznego rozruchu i system oparty na UEFI 2.3.1c
  • Monitor obsługujący standard Super VGA (1024 x 768) minimum i urządzenie graficzne
  • Moduł TPM (Trusted Platform Module) umożliwiający uzyskanie określonych funkcji

Bezpieczne Serwery Głowne systemu Windows Server 2022

Bezpieczne serwery główne składają się z 3 części:

 • Prostych zabezpieczeń. Windows Server 2022 jest łatwy do skonfigurowania za pośrednictwem Windows Admin Center, w którym można łatwo sterować funkcjami bezpieczeństwa.
 • Zaawansowanych zabezpieczeń. Bezpieczne serwery główne wykorzystują sprzęt, oprogramowanie sprzętowe i możliwości systemu operacyjnego w celu ochrony systemu przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami. Odbywa się to za pomocą modułu bezpieczeństwa Hardware root-of-trust i zabezpieczeń opartych na wirtualizacji (ang. virtualization-based security - VBS).
 • Obronie prewencyjnej. Bezpieczne serwery bronią się proaktywnie przed atakującymi próbującymi zakłócić działanie systemu.

Windows Server 2022 banner

Edycje Windows Server 2022: Standard, Datacenter i Datacenter: Azure edition

Windows Server 2022 jest dostępny w różnych wersjach. Poniżej można przeczytać więcej o trzech dostępnych edycjach.

Microsoft Windows Server 2022 Standard Edition

Standardowa edycja systemu Windows Server 2022 jest pakietem podstawowym, który obejmuje wiele funkcji. Niektóre z możliwości nie są jednak obsługiwane. Należą do nich, m.in. opcje Storage Replica, Storages Spaces Direct i Host Guardian Hyper-V Support. Brakuje również hot patchingu (wprowadzania aktualizacji bez konieczności ponownego uruchamiania wszystkich systemów) i sieci definiowanych programowo. Dzięki licencji Standard Windows Server 2022 klient uzyskuje możliwość uruchomienia 2 maszyn wirtualnych, z jednym hostem Hyper-V na licencję. Standardowa edycja zawiera podstawowe funkcje, które są omówione w sekcji poświęconej funkcjonalności. Należą do nich chociażby bezpieczne serwery główne i nowy TLS.

Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Edition

Wersja Datacenter systemu Windows Server 2022 jest krokiem naprzód w stosunku do wersji standardowej. W tej wersji MS Windows Server 2022 dostępne są sieci definiowane programowo. Edycja Datacenter oferuje również nieograniczoną replikę pamięci masowej, a także funkcję Storage Spaces Direct. Datacenter Edition nie obejmuje funkcji hot patchingu. Edycja Datacenter jest również dużym krokiem naprzód pod względem liczby maszyn wirtualnych, ponieważ oferuje nieograniczoną liczbę maszyn wirtualnych i, podobnie jak edycja standardowa, jeden host Hyper-V na licencję. Obsługuje również chronione maszyny wirtualne.

Microsoft Windows Server 2022 Data Center: Azure Edition

Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition to najobszerniejsza z trzech edycji. Obsługiwana jest przez platformę Azure oraz oferuje wiele przydatnych funkcji, których nie znajdziemy w innych wersjach. Edycja Azure oferuje, np. SMB over QUIC, Hotpatching i Extended Networking. Windows Admin Center zostało uzupełnione również o następujące menu platformy Azure:

 • Azure Hybrid Center
 • Azure Kubernetes Services
 • Azure Backup
 • Azure FIle Sync
 • Azure Monitor
 • Azure Security Center

Ponadto ta edycja, podobnie jak edycja Datacenter, zawiera nieograniczoną liczbę maszyn wirtualnych i jeden host Hyper-V na licencję.

tabela porównawcza między windows server 2022

Przeczytaj więcej o różnicach między Windows Server 2022 Standard a Datacenter tutaj.

Windows Server 2022 vs 2019: Przegląd

Poniżej wymieniamy pewne różnice między Windows Server 2019 a Windows Server 2022

tabela porównawcza windows server 2022 vs 2019

Windows Server 2022 vs 2019: Różnice

W tabeli powyżej wymieniono niektóre podstawowe funkcje nowej wersji systemu Windows Server i jej porównanie z wersją z 2019 roku. Poniżej opisane są inne różnice między tymi dwoma wersjami.

 • Azure Arc: Azure Arc zapewnia kontrolę nad szeregiem zasobów na platformie Azure, w chmurze multicloud i lokalnie. Może to być postrzegane jako most łączący wszystko w firmie i sprawia, że zarządzanie jest niezwykle łatwe. Azure Arc jest domyślnie włączony w systemie Windows Server 2022, Windows Server 2019 obsługuje Azure Arc, ale nie jest na nim preinstalowany.
 • Usługa Storage Migration: Usługa Storage Migration ułatwia migrację danych do systemu Windows Server lub na platformę Azure. Usługa jest dostarczana z narzędziem, które inwentaryzuje dane w systemie, a następnie przenosi je na serwer. Zarówno Windows Server 2019, jak i 2022 obsługują Storage Migration Service, jednak wersja na Windows Server 2022 została ulepszona i jest łatwiejsza w użyciu.
 • TLS: TLS jest skrótem od Transport Layer Security. TLS jest niezbędny podczas bezpieczeństwa między dwoma punktami końcowymi i gwarantuje, że przesyłane dane są szyfrowane. Windows Server 2019 obsługuje TLS do 1.2. System Windows Server 2022 domyślnie używa protokołu TLS 1.3.
 • Windows Admin Center: Aplikacja służąca do zarządzania serwerami Windows, klastrami, infrastrukturą hiperkonwergentną i komputerami z systemem Windows 10 . Narzędzie można znaleźć zarówno w systemie Windows Server 2019, jak i Windows Server 2022.
 • Automatyczne aktualizacje dla Windows Admin Center: Windows Server 2022 obsługuje automatyczne aktualizacje dla Windows Admin Center; w systemie Windows Server 2019 aktualizacje należy wykonywać ręcznie.
 • Wirtualizacja zagnieżdżona: Wirtualizacja zagnieżdżona umożliwia uruchomienie maszyny wirtualnej w obrębie innej maszyny wirtualnej. Umożliwia to stworzenie własnego środowiska wirtualizacji. Umożliwia to jednoczesne korzystanie z jednego systemu przez wielu użytkowników.
 • Bezpieczne serwery główne: Bezpieczne serwery główne są dostępne i łatwe do włączenia na Windows Server 2022. Windows Server 2019 nie posiada takiej możliwości.
 • DNS-over-HTTPS (DoH): DNS-over-HTTPS jest włączony w systemie Windows Server 2022.
 • Nowe narzędzie do partycjonowania: Nowe narzędzie do partycjonowania umożliwia, częściowo dzięki zagnieżdżonej wirtualizacji, innym maszynom wirtualnym korzystanie z niektórych kart graficznych. Pozwala to na zwiększenie wydajności u niektórych użytkowników.

Przeczytaj więcej o Windows Server 2022 vs 2019 tutaj.

Chcesz kupić licencję Windows Server?

Szukasz licencji Windows Server? W Softtrader mamy szeroką gamę licencji Windows Server. Możesz również kupić odpowiednie licencje CAL od Softtrader i licencjonować swoich użytkowników i urządzenia. Skontaktuj się z Softtrader w sprawie innych licencji firmy Microsoft.  Zapytaj wycenę tutaj!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Aby uzyskać więcej informacji na temat Microsoft Visio i tego, które oprogramowanie i licencje firmy Microsoft są dla Ciebie najlepsze, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Comments