Jaka jest różnica między SQL Server a Windows Server?
02/02/2024
5 min
0

Jaka jest różnica między SQL Server a Windows Server?

02/02/2024
5 min
0

SQL Server i Windows Server różnią się zasadniczo, ale łatwo je pomylić, gdy jest się nowym użytkownikiem oprogramowania serwerowego Microsoft. W tym artykule omówimy różne tematy, takie jak różnice w przeznaczeniu, bezpieczeństwie, dostępności danych i kopiach zapasowych.

Zrozumienie Microsoft SQL Server

Systemy zarządzania bazami danych występują w różnych typach, a SQL Server wyróżnia się jako godny uwagi przykład. Dostosowany do potrzeb różnych aplikacji, wyróżnia się przechowywaniem, wyszukiwaniem i nadzorowaniem danych. Aby funkcjonować, SQL Server bazuje się na systemie operacyjnym, takim jak Windows Server, tworząc podstawę dla bezpiecznej i wydajnej obsługi danych.

Silną cechą SQL Server jest jego zdolność do nadzorowania dużych baz danych rozproszonych na wielu komputerach w sieci. Jego możliwości obejmują przechowywanie danych, a także obsługę funkcji zarządzania danymi i zapytań. Stosowany w branżach takich jak finanse, opieka zdrowotna i handel elektroniczny, SQL Server okazuje się nieoceniony w przetwarzaniu dużych ilości dobrze zorganizowanych danych.

Microsoft SQL Server Standard & Enterprise Softtrader

Zrozumienie Windows Server

Windows Server pojawił się jako system operacyjny stworzony przez Microsoft dla serwerów. Jego celem jest stworzenie platformy do hostowania aplikacji, sterowania zasobami sieciowymi i dostarczania usług do urządzeń klienckich. W odróżnieniu od pojedynczego skupienia się SQL Server na zarządzaniu bazami danych, Windows Server oferuje ramy do uruchamiania niezliczonych aplikacji serwerowych.

Ten system operacyjny oferuje szereg funkcji i możliwości, w tym usługi plików i drukowania, hosting serwerów WWW, hosting serwerów poczty e-mail i inne. Umożliwia organizacjom konsolidację infrastruktury IT, zapewniając sprawne zarządzanie zasobami, bezpieczeństwo danych i skalowalność. Powszechnie stosowany w firmach o różnej skali, Windows Server odgrywa kluczową rolę we wspieraniu najważniejszych operacji i współpracy między użytkownikami.

Główny cel

Windows Server służy jako kluczowy system operacyjny dla serwerów, odgrywając istotną rolę w ułatwianiu przechowywania plików na wspólnym dysku. Funkcjonalność ta umożliwia jednoczesny dostęp wielu użytkowników do współdzielonego pliku. Poza tym Windows Server służy jako platforma do hostowania szeregu aplikacji i usług serwerowych, obejmujących serwery WWW, serwery poczty e-mail, kontrolery domeny i inne. Jego możliwości obejmują scentralizowane przechowywanie danych i zarządzanie zasobami, usprawnioną współpracę i udostępnianie informacji w organizacjach.

Podstawową funkcją SQL Server jest zarządzanie bazami danych SQL, które tworzą system relacyjnych baz danych. Dostosowane do obsługi znacznych ilości ustrukturyzowanych danych, serwery SQL oferują wysoką wydajność przechowywania danych. Serwery te są godne uwagi ze względu na ich kompetencje w zarządzaniu złożonymi relacjami danych i zapewniają potężne możliwości zapytań. SQL Server znajduje szerokie zastosowanie w scenariuszach wymagających wydajnego przechowywania i wyszukiwania danych, takich jak systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) i systemy zarządzania zapasami.

Przeczytaj więcej o prawach do starszej wersji SQL Server 2022.

Bezpieczeństwo

Zarówno SQL Server, jak i Windows Server traktują bezpieczeństwo priorytetowo, choć wykazują wyraźne różnice w swoich atrybutach bezpieczeństwa.

SQL Server jest znany ze swoich potężnych funkcji bezpieczeństwa, oferując zaawansowane opcje szyfrowania, w szczególności trabsparentne szyfrowanie danych (TDE), które zabezpiecza dane w spoczynku. Dodatkowo, SQL Server chroni przed SQL injection, powszechnym atakiem ukierunkowanym na luki w zapytaniach SQL. Te środki bezpieczeństwa sprawiają, że SQL Server jest wysoce preferowany dla aplikacji zajmujących się wrażliwymi danymi, takimi jak systemy finansowe lub bazy danych opieki zdrowotnej.

Z drugiej strony, Windows Server zawiera szereg funkcji bezpieczeństwa, które chronią infrastrukturę serwera. Obejmuje on wbudowane funkcje firewall, mechanizmy uwierzytelniania użytkowników i zasady kontroli dostępu. Zapewniając bezpieczne środowisko, Windows Server nie posiada wyspecjalizowanych funkcji bezpieczeństwa, które można znaleźć w SQL Server. Organizacje polegające na Windows Server powinny wdrożyć dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak oprogramowanie antywirusowe i rutynowe aktualizacje systemu, aby wzmocnić bezpieczeństwo swojego środowiska serwerowego.

Przeczytaj więcej o różnicach między Windows Server 2022 i 2019.

Dostępność danych

SQL Server sprawdza się w zarządzaniu rozległymi wymaganiami w zakresie przetwarzania danych, koncentrując się na wysokiej dostępności, skalowalności i elastyczności. Zaprojektowany z myślą o płynnym dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb biznesowych, umożliwia firmom rozszerzanie pamięci masowej lub węzłów obliczeniowych w miarę wzrostu zapotrzebowania na dane. SQL Server idzie o krok dalej dzięki zaawansowanym opcjom klastrowania i replikacji, gwarantując dostępność danych i odporność na awarie. Co więcej, jego portfel obejmuje takie funkcje, jak tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych, oferując organizacjom ochronę ich danych i minimalizując przestoje w przypadku awarii.

Z kolei Windows Server, który jest przede wszystkim systemem operacyjnym, nie ma takiej skalowalności i elastyczności jak SQL Server. Chociaż obsługuje klastrowanie i równoważenie obciążenia w celu zwiększenia dostępności, brakuje mu specjalistycznej orientacji SQL Server na przetwarzanie danych na dużą skalę. Niemniej jednak Windows Server zapewnia stabilną i bezpieczną podstawę do wykonywania aplikacji serwerowych, umożliwiając organizacjom sprawne zarządzanie zasobami i świadczenie usług klientom.

Windows Server Standard & Datacenter Softtrader

Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych

Podczas zagłębiania się w tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych pojawiają się różnice między SQL Server i Windows Server.

SQL Server wyróżnia się kompleksowym zestawem narzędzi i funkcji dostosowanych do płynnego tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania baz danych SQL. Podmioty mogą tworzyć zaplanowane kopie zapasowe, tworzyć pełne lub przyrostowe kopie zapasowe i przywracać bazy danych do określonych punktów w czasie. SQL Server dodatkowo rozszerza swoje możliwości o zaawansowane funkcje, takie jak wysyłka dzienników i tworzenie kopii lustrzanych baz danych, zapewniając dodatkową ochronę danych i możliwości odzyskiwania po awarii.

Z kolei Windows Server wymaga holistycznej strategii tworzenia kopii zapasowych w celu ochrony całego środowiska serwerowego. Organizacje, które polegają na systemie Windows Server, muszą wdrożyć rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, które są biegłe w tworzeniu kopii zapasowych i przywracaniu systemu operacyjnego, aplikacji i danych. Zwykle oznacza to korzystanie z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych innych firm lub korzystanie z usług tworzenia kopii zapasowych w chmurze.

SQL Server czy Windows Server - co kupić?

Po zapoznaniu się z różnicami między SQL Server i Windows Server możesz zastanawiać się, które rozwiązanie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym. Ostateczna decyzja zależy od konkretnych wymagań.

Windows Server, służący jako dedykowany serwerowy system operacyjny, został opracowany w celu obsługi spektrum aplikacji i usług serwerowych. Zazwyczaj osoby potrzebujące zarządzania bazami danych skłaniają się ku SQL Server i jednocześnie wybierają Windows Server. Nabywając rozwiązanie serwerowe, takie jak SQL Server, wymaga ono serwerowego systemu operacyjnego, takiego jak Windows Server, który będzie służył jako jego host.

Podsumowując, SQL Server i Windows Server to odrębne rozwiązania dostosowane do różnych celów. SQL Server to system zarządzania relacyjnymi bazami danych, który doskonale sprawdza się w zarządzaniu danymi strukturalnymi. Z kolei Windows Server to system operacyjny stworzony dla środowisk serwerowych, zapewniający platformę do hostowania różnorodnych aplikacji i usług serwerowych.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące używanego oprogramowania od Softtrader banner bloga

Comments