Strategia wyjścia z chmury
05/17/2024
9 min
0

Znaczenie strategii wyjścia z chmury

05/17/2024
9 min
0

Chmura obliczeniowa stała się dziś integralną częścią wielu firm. Dlatego też większość przedsiębiorstw korzysta z technologii, narzędzi i usług w chmurze, aby stale wprowadzać innowacje. Innowacje są ważne, aby firmy miały przewagę konkurencyjną. Zapewnia również elastyczność, opłacalność i skalowalność. Nie gwarantuje to jednak sukcesu transformacji chmury i skuteczności jej wyników. Dlatego błędem popełnianym przez firmy jest brak jasnej "strategii wyjścia z chmury". Strategia ta zapewnia płynne przejście ze środowiska chmury do innego dostawcy lub infrastruktury lokalnej. W tym artykule dowiesz się więcej o tym, czym jest strategia wyjścia z chmury i dlaczego jest ważna. Omówiono również, jak przygotować strategię wyjścia z chmury. 

Czym jest strategia wyjścia z chmury?

Strategia wyjścia z chmury to proces opracowywania planu zapewniającego, że przedsiębiorstwo może skutecznie przenieść się od jednego dostawcy usług w chmurze do innego. Również bez zakłóceń. Strategia wyjścia z chmury jest również znana jako migracja wsteczna i jest to zasadniczo plan awaryjny, który zapewnia, że przedsiębiorstwo może płynnie i skutecznie odłączyć się od dostawcy usług w chmurze. Przedsiębiorstwa planujące migrację do chmury powinny zatem zwrócić uwagę na Cloud Exit Strategy.

Dlaczego strategia wyjścia z chmury jest ważna?

Istnieje wielu dostawców usług w chmurze, którzy mogą pochwalić się doskonałym czasem pracy i niezawodnością. Jednak liderzy rynku stanęli ostatnio w obliczu wielu zakłóceń. Problemy z chmurą mogą być szkodliwe dla przedsiębiorstw, ponieważ mogą wpływać na wyniki biznesowe, kontrolę budżetu/kosztów i zarządzanie organizacją.

Jeśli zdarza się to dość często i przeszkadza uzgodnionym umowom SLA (Service Level Agreement), firma będzie musiała zdecydować się na przeniesienie do innego dostawcy lub do środowiska lokalnego. Rozważ utworzenie DR (Disaster Recovery) między chmurami publicznymi lub użycie wielu heterogenicznych punktów końcowych w chmurze, aby przenieść firmę na wyższy poziom. Świadomość różnych opcji i planowanie z wyprzedzeniem jest ważne dla planowania strategicznego. Wszelkie rozważania dotyczące strategii wyjścia z chmury mogą być napędzane przez otwarcie wielu możliwości innowacji, które mogą pomóc firmie lepiej dostosować się do zmieniających się możliwości rynkowych.

Strategia wyjścia z chmury: kluczowe powody

Poniżej znajdują się główne powody, dla których firma może potrzebować strategii wyjścia z chmury.

Oszczędność kosztów

Twój ruch może rosnąć każdego dnia. To oczywiście zwiększa popyt, ale jednocześnie zwiększa koszty. Może dojść do sytuacji, w której miesięczne koszty chmury staną się zbyt wysokie Może to mieć negatywne konsekwencje i wkrótce sytuacja wymknie się spod kontroli. Negatywne konsekwencje mogą przeważyć nad korzyściami płynącymi z pracy w chmurze.

Zgodność

Ze względu na zmiany w przepisach lub wymogach prawnych mogą być potrzebne pewne elementy, które nie są dostępne u obecnego dostawcy usług w chmurze. Może to być powód do migracji do innego środowiska. Może to zapewnić zarówno zgodność z przepisami, jak i suwerenność danych.

Wydajność

Przedsiębiorstwa czasami muszą przenieść systemy, aby poprawić wydajność lub nawet naprawić problemy z obecnym dostawcą usług w chmurze. Przykłady obejmują niską jakość usług, częste problemy z siecią lub spowolnienie spowodowane niewystarczającymi zasobami lub słabym sprzętem.

Suwerenność danych

Oczywiście zmieniają się również przepisy dotyczące prywatności danych i wymogi zgodności. Przedsiębiorstwa muszą zapewnić, że ich dane są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedsiębiorstwa mogą odzyskać kontrolę nad swoimi danymi dzięki strategii wyjścia z chmury. Jest ona również zgodna z niezbędnymi przepisami, takimi jak wymagania dotyczące lokalizacji danych.

DRP i awarie w chmurze

Prawdopodobieństwo jest oczywiście niewielkie, ale w przypadku awarii dostawcy chmury należy wziąć pod uwagę ryzyko w planie DRP (Disaster Recovery Plan). Aby tego uniknąć, potrzebna jest strategia wyjścia z chmury (Cloud Exit Strategy).

Często dostawcy usług w chmurze oferują również wiele opcji wdrażania DRP. Pomyśl o wysokiej dostępności, redundancji i kopiach zapasowych. Jednak to nie wystarczy i jeśli korzystasz tylko z narzędzi dostawcy, stajesz się zbyt zależny od jednego dostawcy.

Blokada dostawcy

Korzystanie z produktów, które mogą być używane tylko z określonym dostawcą usług w chmurze, może stanowić problem dla firm, które chciałyby zmienić dostawcę. Wynika to z faktu, że produkt nie będzie już mógł być używany lub przestanie istnieć, jeśli dostawca zakończy działalność. Na szczęście zastosowanie strategii wyjścia z chmury może złagodzić ten problem dzięki technologiom open source i standaryzacji środowisk chmurowych.

Strategia wyjścia z chmury: zalety rozwiązań lokalnych

W porównaniu do chmury, serwer lokalny rozwiązaniem na poziomie lokalnym. Przynosi to szereg korzyści. Na przykład serwer lokalny umożliwia szybszy dostęp do dużych plików i nie wymaga dobrego połączenia z Internetem. Nie jesteś więc zależny od Internetu. Jeśli masz wolne połączenie internetowe, nie wpłynie to negatywnie na twoje połączenie z serwerem. Co więcej, w przypadku serwera lokalnego łatwiej jest również zmienić administratora IT, ponieważ można uzyskać dostęp do serwera samodzielnie i nie jest się zależnym od zdalnego partnera. Wreszcie, linia do serwera jest również krótsza, ponieważ stacja robocza jest również lokalna. Pozwala to na szybszą pracę, co jest szczególnie zauważalne podczas pracy z dużymi plikami graficznymi.

Sprawdz nasze uzywane licencje banner

Tworzenie strategii wyjścia z chmury

Tworzenie lub planowanie strategii wyjścia z chmury można przeprowadzić w pięciu różnych krokach. Jednak plan strategii wyjścia z chmury zależy od pewnych wymagań biznesowych, a zatem różni się dla każdej firmy. Kroki te są jednak zgodne z podstawami:

Analiza bieżącego środowiska

Wskazane jest, aby najpierw zobaczyć, co masz do dyspozycji. Ułatwi to wyciągnięcie wniosków na temat tego, co można poprawić lub czego jeszcze potrzeba. Aby to zrobić, należy najpierw dostarczyć informacje i udokumentować obecne środowisko. Istniejąca infrastruktura wymaga zrozumienia usług i zależności, udokumentowania krytycznych informacji, takich jak lokalizacja danych, zależności, konfiguracje i zobowiązania umowne.

Identyfikacja alternatywnych rozwiązań

Gdy już wiesz, jaka jest Twoja obecna sytuacja i czego potrzebujesz, możesz rozpocząć poszukiwania. Sprawdź, co jest wygodne i oceń możliwe alternatywy, takie jak przejście do innego dostawcy usług w chmurze lub powrót do środowiska lokalnego. Dobrze jest wziąć pod uwagę takie czynniki jak koszt, skalowalność, bezpieczeństwo, wydajność i kompatybilność z istniejącymi systemami.

Rozważenie kwestii umownych i prawnych

Należy uważnie przyjrzeć się istniejącym umowom i porozumieniom z obecnym dostawcą usług w chmurze. Obejmują one nie tylko warunki związane z rozwiązaniem umowy, ale także takie kwestie, jak własność danych i ich odzyskiwanie. Ponadto należy również sprawdzić miesięczne opłaty, kary lub ograniczenia związane z zakończeniem współpracy.

Planowanie migracji danych i aplikacji

Zdefiniuj strategię migracji i mapę drogową. Robiąc to, dobrze jest zadać sobie pytanie: Co chcę osiągnąć? Dlatego należy ocenić różne metody transferu danych, potencjalne przestoje lub przerwy w świadczeniu usług oraz zgodność między istniejącym a docelowym środowiskiem. Należy pamiętać o niezbędnej transformacji danych, restrukturyzacji lub nowym formatowaniu.

Testowanie planu migracji

Ostatnim krokiem jest emulacja procesu migracji w środowisku testowym. W tym przypadku należy upewnić się, że istnieją odpowiednie procedury testowania, walidacji i weryfikacji, aby zminimalizować ryzyko i zminimalizować przestoje.

Posiadając jasno zdefiniowaną strategię wyjścia z chmury, organizacje mogą zminimalizować zakłócenia. Można również zachować integralność danych, a w razie potrzeby skutecznie przełączyć się od jednego dostawcy usług w chmurze do innego lub do środowiska lokalnego. Nie jest to jednak łatwe zadanie, ale systemy z ClusterControl mogą tu pomóc.

Strategia wyjścia z chmury: ClusterControl

ClusterControl to system zarządzania i monitorowania. Pomaga wdrażać, zarządzać, monitorować i skalować kilka baz danych za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Dzięki ClusterControl wiele zadań związanych z bazami danych można zautomatyzować. Pomyśl o dodawaniu nowych węzłów lub wykonywaniu kopii zapasowych i operacji odzyskiwania. ClusterControl obsługuje różne technologie baz danych w różnych środowiskach, eliminując potrzebę uruchamiania wszystkich węzłów bazy danych w tym samym miejscu, niezależnie od tego, gdzie jest używany. Tak jak poprzednio, ClusterControl może pomóc w strategii wyjścia z chmury. ClusterControl oferuje szereg funkcji, które mogą w tym pomóc.

Wdrażanie i zarządzanie

Korzystając z funkcji wdrażania ClusterControl, można utworzyć klaster bazy danych. Aby to zrobić, wystarczy wybrać opcję "deploy", a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Tutaj znajdziesz również wszystkie swoje klastry baz danych na tej samej platformie, niezależnie od tego, gdzie jest ona wdrożona lub w jakiej technologii. Obsługiwani dostawcy baz danych to: Percona, MariaDB, PostgreSQl i inne. Istniejące klastry można klonować i uruchamiać u innego dostawcy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Co więcej, możliwe jest również dodawanie nowych węzłów u innego dostawcy i promowanie ich po tym, jak wszystko zostanie wdrożone, aby zminimalizować przestoje.

Gdy klaster jest aktywny, należy wybrać opcję "Importuj istniejący serwer/bazę danych", jeśli instancje serwera zostały już utworzone u dostawcy lub lokalnie. Jeśli chcesz, aby ClusterControl utworzył instancje u dostawcy usług w chmurze, możesz użyć funkcji ClusterControl "Deploy in the Cloud". Funkcja ta wykorzystuje integrację AWS, Google Cloud lub Azure do tworzenia maszyn wirtualnych w chmurze. Nie wymaga to dostępu do konsoli zarządzania dostawcy chmury.

Blokada dostawcy

ClusterControl wykorzystuje technologię open source. Z tego powodu nie trzeba martwić się o zależności od dostawców. Wszystko, co jest uruchamiane/wdrażane za pomocą ClusterControl, takie jak kopie zapasowe lub load balancery, jest oprogramowaniem open source. Można je zainstalować w dowolnym miejscu i nie trzeba korzystać z określonego dostawcy chmury lub środowiska.

Bezpieczeństwo

Gdy ClusterControl nie może wcześniej skonfigurować dostępu do węzłów bazy danych, używa połączeń SSH z kluczami SSH do bezpiecznego zarządzania klastrami baz danych. Oznacza to, że połączenia i ruch między ClusterControl i różnymi dostawcami w różnych środowiskach będą bezpieczne.

Może również zarządzać użytkownikami bazy danych, umożliwiając ograniczenie dostępu do klastra z określonych źródeł. Istnieje również możliwość tworzenia niestandardowych szablonów do wdrażania baz danych. W ten sposób nie jesteś zależny od konfiguracji dostawcy. Funkcje audytu i szyfrowania są również dostępne dla wielu technologii baz danych. Można je włączyć i używać z poziomu tej samej platformy.

Monitorowanie

Ponadto serwery mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym za pomocą zdefiniowanych pulpitów nawigacyjnych. Pozwala to użytkownikom analizować najczęściej używane statystyki. W ten sposób dostępne wykresy w klastrze można dostosować do własnych potrzeb. Monitorowanie oparte na agentach można również włączyć w celu generowania szczegółowych pulpitów nawigacyjnych. Możliwe jest także tworzenie alertów informujących o zdarzeniach w klastrze. Istnieje również opcja integracji z różnymi usługami, takimi jak PagerDuty lub Slack.

Wysoka dostępność i skalowalność

Jeśli zdecydowałeś się pozwolić ClusterControl zarządzać klastrem, możesz łatwo dodawać nowe węzły bazy danych i load balancery lub uruchamiać zadania przełączania awaryjnego.

Automatyczne odzyskiwanie

Automatyczne odzyskiwanie jest jedną z najważniejszych funkcji ClusterControl. Jeśli wystąpi awaria, funkcja ta umożliwia automatyczne odzyskiwanie klastra. Informuje o tym, wysyłając powiadomienia i wyświetlając alarmy.

Kopie zapasowe

Ponieważ ClusterControl posiada wiele zaawansowanych funkcji zarządzania kopiami zapasowymi, są one tworzone na różne sposoby. Możliwa jest kompresja, szyfrowanie i weryfikacja kopii zapasowych. Co więcej, narzędzie do automatycznej weryfikacji kopii zapasowych zapewnia, że kopie zapasowe mogą być używane prawidłowo, zapobiegając problemom w przyszłości.

Narzędzia S9S

S9S-Tool to narzędzie wiersza poleceń do interakcji, kontroli i zarządzania klastrami baz danych. Odbywa się to za pomocą platformy bazodanowej ClusterControl. Komunikacja między klientem a ClusterControl jest szyfrowana i zabezpieczona przez TLS. S9S-Tool upraszcza automatyzację klastrów, ponieważ można go łatwo zintegrować z istniejącymi narzędziami do automatyzacji wdrażania. Pomyśl o Ansible, Puppet, Chef lub Salt.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące używanego oprogramowania od Softtrader banner bloga

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, które oprogramowanie Microsoft i które licencje są dla Ciebie najlepsze, skontaktuj się z nami. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poniższych kanałów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 .

Comments