Skróty pakietu Microsoft Office
03/29/2024
2 min
0

Microsoft Office: przydatne skróty

03/29/2024
2 min
0

Pakiet Microsoft Office obejmuje kilka rodzajów aplikacji, z których każda została zaprojektowana do wykonywania innego zadania. Aplikacje zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności zadań komputerowych. Na przykład Word służy do tworzenia dokumentów, PowerPoint do tworzenia prezentacji, a Excel do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych. Microsoft oferuje również inne aplikacje uzupełniające, w zależności od wybranego pakietu. Pakiety są dostosowane do różnych grup, takich jak studenci, osoby prywatne, małe firmy i duże przedsiębiorstwa. Aby maksymalnie ułatwić użytkownikowi pracę, w aplikacjach stworzono również skróty klawiszowe, dzięki którym użytkownik nie musi za każdym razem szukać danego ustawienia. Poniżej znajdują się skróty dostępne dla każdej aplikacji. 

Skróty ogólne

Istnieje wiele skrótów, które są dość powszechne i mogą być używane w każdej aplikacji. Poniżej znajdują się najczęściej używane skróty w poręcznej tabeli. W artykule wymieniono również najbardziej przydatne i najczęściej używane skróty dla każdej aplikacji.

Działanie

Skrót

Wybór kopiowania 

Ctrl + C

Wybór cięcia

Ctrl + X

Wklej zaznaczenie

Crtl + V

Cofnięcie akcji

Ctrl + Z

Ponowne wykonanie akcji

Ctrl + Y

Zastosowanie formatowania kursywnego do tekstu

Ctrl+I

Zastosowanie pogrubienia do tekstu

Ctrl+B

Stosowanie formatowania podkreślenia do tekstu

Ctrl+U

Wyśrodkowanie akapitu

Ctrl+E

Wyrównaj tekst do lewej

Ctrl+L

Wyrównaj tekst po prawej stronie

Ctrl+R

Microsoft Office 2021 banner

Przeczytaj więcej o różnicach między Office 2021 Professional Plus kontra Microsoft 365 Business Premium.

Microsoft Word

Microsoft Word to edytor tekstu, który umożliwia formatowanie dokumentów. Program Word umożliwia również formatowanie dokumentuwięc znalezienie odpowiedniego ustawienia może czasami zająć trochę czasu. Na szczęście Microsoft stworzył kilka skrótów, aby ułatwić pracę użytkownikowi.

Działanie

Skrót

Otwórz dokument

Ctrl+O 

Tworzenie nowego dokumentu

Ctrl+N

Zapisz dokument

Ctrl+S

Wybierz całą zawartość dokumentu

Ctrl+A

Zastosuj styl Normalny

Ctrl+Shift+N

Zastosuj styl Head 1

Ctrl+Alt+1

Zastosuj styl Nagłówek 2

Ctrl+Alt+2

Zastosuj styl Kop 3

Ctrl+Alt+3

Wcięcie akapitu

Ctrl+M

Usuwanie wcięcia akapitu

Ctrl+Shift+M

Utwórz wcięcie wiszące

Ctrl+T

Usuń wiszące wycięcie

Ctrl+Shift+T

Usuń formatowanie akapitu

Ctrl+Q

Zwiększenie rozmiaru czcionki o 1 punkt

Ctrl+Hak w prawo (])

Zmniejsz rozmiar czcionki o 1 punkt

Ctrl+hook w lewo ([)

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint to program umożliwiający tworzenie prezentacji. Prezentacje są dobrym narzędziem do wizualizacji i prezentacji lub pitchingu. Dlatego ważne jest, aby prezentacja wyglądała dobrze, a to może wymagać pewnego czasu.

Działanie

Skrót

Utwórz nową prezentację

Ctrl+N

Dodaj nowy slajd

Ctrl+M

Wstawianie hiperłącza

Ctrl+K

Zapisywanie prezentacji

Ctrl+S

Otwieranie ostatniego pliku

Ctrl+O

Grupowanie wybranych obiektów

Ctrl+G

Grupowanie wybranej grupy

Ctrl+Shift+G

Odtwarzanie lub wstrzymywanie multimediów

Ctrl+spacja

Zwiększ rozmiar czcionki

Ctrl+Shift+hak w prawo (>)

Zmniejsz rozmiar czcionki

Ctrl+Shift+Hak w lewo (

Przełącz na pokaz slajdów

F5

Przełączanie do widoku prezentera

Alt+F5

Wstawianie WordArt

Alt+N, W

Wstawianie obrazu z urządzenia

Alt+N, P, D

Wstaw kształt

Alt+N, S, H

Microsoft Excel

Microsoft Excel to program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Excel posiada funkcje obliczeniowe, narzędzia graficzne i tabele przestawne. Jest najczęściej używany do przetwarzania danych, zwłaszcza liczb. Dzieje się tak, ponieważ Excel działa z formułami, umożliwiając szybkie przetwarzanie danych.

Działanie

Skrót

Zamykanie skoroszytu

Ctrl+W

Otwórz skoroszyt

Ctrl+O

Zapisywanie skoroszytu

Ctrl+S

Usuń zawartość komórki

Usuń

Wyśrodkowanie zawartości komórki

Alt+H, A, C

Wybierz kolor wypełnienia

Alt+H, H

Przejdź do karty Formuła

Alt+M

Ukryj wybrane wiersze

Ctrl+9

Ukryj wybrane kolumny

Ctrl+0

Wprowadź bieżący czas

Ctrl+Shift+Colon (:)

Wprowadź bieżącą datę

Ctrl+ dwukropek (;)

Kopiowanie formuły z komórki powyżej aktywnej komórki do komórki lub paska formuły

Ctrl+Apostrof (')

Zastosuj ogólny format liczb

Ctrl+Shift+znak tyldy (~)

Zastosuj format waluty z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne w nawiasach).

Ctrl+Shift+znak dolara ($)

Zastosuj format procentowy bez ułamków dziesiętnych

Ctrl+Shift+znak procentu (%)

Zastosowanie naukowego formatu liczb z dwoma miejscami po przecinku

Ctrl+Shift+znakaretki (^)

Zastosuj format daty z dniem, miesiącem i rokiem

Ctrl+Shift+znak cyfry (#)

Zastosuj format czasu z godziną i minutą oraz AM lub PM

Ctrl+Shift+Amp (@)

Wybierz cały arkusz

Ctrl+A lub Ctrl+Shift+spacja

Rozszerz wybór komórek o jedną komórkę

Shift+klawisz strzałki

Zaznaczanie całej kolumny w arkuszu

Ctrl+spacja

Zaznaczanie całego wiersza w arkuszu

Shift+spacja

Rozwiń lub zwiń pasek formuły

Ctrl+Shift+U

Obliczanie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach

F9

Obliczanie aktywnego arkusza

Shift+F9

Microsoft Access

Microsoft Access to system zarządzania bazami danych, który łączy graficzny interfejs użytkownika z narzędziami do tworzenia oprogramowania. Microsoft Access jest członkiem pakietu aplikacji Office, ale jest dołączony tylko do wersji Professional i wyższych. Jest również dostępny jako samodzielna aplikacja.

Działanie

Skrót

Wyświetlenie menu skrótów dla wybranej pozycji

Shift+F10 lub klawisz menu Windows

Wybierz aktywną kartę wstążki i aktywuj KeyTips

Alt lub F10
(Użyj klawiszy KeyTips lub klawiszy strzałek, aby przejść do innej karty wstążki).

Przeniesienie fokusu do innego panelu okna

F6

Otwórz istniejącą bazę danych

Ctrl+O lub Ctrl+F12

Wyświetlanie lub ukrywanie panelu nawigacji 

F11

Wyświetlanie lub ukrywanie arkusza właściwości

F4

Otwórz nową bazę danych

Ctrl+N

Otwórz istniejącą bazę danych

Ctrl+O lub Ctrl+F12

Przechodzenie do kolejnych opcji

Klawisz Tab

Opcje wstecz

Shift+Tab

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote to oprogramowanie do tworzenia notatek, które jest również częścią pakietu aplikacji Office. Oprogramowanie jest przeznaczone do gromadzenia informacji i współpracy między wieloma użytkownikami. OneNote gromadzi notatki, zrzuty ekranu, rysunki i komentarze audio od użytkowników. Możliwe jest również udostępnianie plików OneNote innym użytkownikom OneNote.

Działanie

Skrót

Otwórz nowe okno programu OneNote

Ctrl+M

Zrób szybką notatkę

Ctrl+Shift+M lub Alt+klawisz z logo Windows+N

Dokowanie okna programu OneNote

Ctrl+Alt+D

Wybór wszystkich elementów na bieżącej stronie

Ctrl+A

Aby rozwinąć zaznaczenie, naciśnij ponownie klawisze Ctrl+A.

Przejdź do początku linii

Strona główna

Przejdź do końca linii

Koniec

Przesunięcie jednego słowa w lewo

Ctrl+strzałka w lewo

Przesuń jedno słowo w prawo

Ctrl+strzałka w prawo

Sprawdź pisownię

F7

Wstaw podział wiersza bez rozpoczynania nowego akapitu

Shift+Enter

Otwórz tezaurus dla aktualnie wybranego słowa

Shift+F7

Wyświetlenie menu kontekstowego dla aktualnie wybranego obiektu

Shift+F10 lub klawisz menu Windows

Odtwarzanie wybranego nagrania audio

Ctrl+Alt+P

Zatrzymywanie odtwarzania nagrań audio

Ctrl+Alt+S

Podświetl zaznaczony tekst

Ctrl+Alt+H

Kopiowanie formatowania zaznaczonego tekstu ( Malarz formatów )

Ctrl+Shift+C

Wklej formatowanie do zaznaczonego tekstu ( Kopiuj/Wklej formatowanie )

Ctrl+Shift+V

Zastosuj lub usuń formatowanie przekreślenia

Ctrl+ myślnik (-)

Stosowanie lub usuwanie formatowania indeksów górnych

Ctrl+Shift+znak równości ( = )

Stosowanie lub usuwanie formatowania indeksów dolnych

Ctrl+podobny ( = )

Stosowanie lub usuwanie formatowania listy wypunktowanej

Ctrl+punkt (.)

Zastosowanie stylu Nagłówek 1 do bieżącej notatki

Ctrl+Alt+1

Zastosowanie stylu Nagłówek 2 do bieżącej notatki

Ctrl+Alt+2

Zastosowanie stylu Nagłówek 3 do bieżącej notatki

Ctrl+Alt+3

Zastosowanie stylu Nagłówek 4 do bieżącej notatki

Ctrl+Alt+4

Zastosowanie stylu Nagłówek 5 do bieżącej notatki

Ctrl+Alt+5

Zastosowanie stylu Nagłówek 6 do bieżącej notatki

Ctrl+Alt+6

Usuwa całe formatowanie zastosowane do zaznaczonego tekstu. (Zastosuj styl Normalny).

Ctrl+Shift+N

Microsoft Publisher

Microsoft Publisher to aplikacja do publikowania na komputerze. Koncentruje się na układzie strony i projektowaniu graficznym, w przeciwieństwie do składu tekstu w programie Word. Microsoft Publisher wchodzi w skład pakietu aplikacji Office, ale jest dostępny tylko w wersji Professional i wyższych.

Działanie

Skrót

Otwórz nową kopię programu Publisher

Ctrl+N

Wyświetlenie okna dialogowego Otwórz publikację

Ctrl+O

Sprawdź pisownię

F7

Wyświetlanie okna zadań tezaurusa

Shift+F7

Wyświetlenie okna zadań Investigation

Alt + kliknięcie słowa

Włącz lub wyłącz znaki specjalne

Ctrl+Shift+Y

Resetuje format znaków do bieżącego stylu tekstu

Ctrl+spacja

Stosowanie lub usuwanie formatowania indeksów dolnych

Ctrl+=

Stosowanie lub usuwanie formatowania indeksów górnych

Ctrl+Shift+=

Zwiększanie odstępów między literami w słowie (odstępy)

Ctrl+Shift+]

Zmniejsz odstępy między literami w słowie (odstępy)

Ctrl+Shift+[

Powiększ do następującego rozmiaru w polu Rozmiar czcionki

Ctrl+Shift+>

Zmniejsz do następującego rozmiaru w polu Rozmiar czcionki

Ctrl+Shift+

Wprowadź numer bieżącej strony

Alt+Shift+P

Wprowadź bieżącą datę

Alt+Shift+D

Wprowadź bieżący czas


  Alt+Shift+T

Powyżej wymieniono najpopularniejsze skróty dla każdej aplikacji pakietu Microsoft Office. Istnieje jednak o wiele więcej skrótów, więc jeśli jesteś zainteresowany, możesz zajrzeć na stronę Microsoft. Nauczenie się wszystkich skrótów może być trudne, dlatego zalecamy zapoznanie się tylko ze skrótami do najczęściej używanych funkcji.

Sprawdz nasze uzywane licencje banner

akieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Aby uzyskać więcej informacji o tym, które oprogramowanie Microsoft i które licencje są dla Ciebie najlepsze, skontaktuj się z nami. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poniższych kanałów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 .

Comments